Udeo električnih kombi vozila u Evropi raste – Pad tržišta najviše pogodio dizelaše

Najviše kombija koji su prodati na tržištu Evropske unije prošle godine su bili su dizelaši sa udelom od 86%, pokazuje novi izveštaj Evropske asocijacije proizvođača automobila (ACEA). U odnosu na 2021. godinu, tržišni udeo od 90,2% je opao, ali vozila na dizel pogon u ovom segmentu i dalje dominiraju.

Nasuprot tome, kombi vozila na električni pogon pokazala su snažan rast u 2022. godini, skoro udvostručivši svoj tržišni udeo – sa 3% na 5,3%.

U posmatranom periodu, prodaja dizel kombija se smanjila za 21,9% širom Evropske unije, na 1,1 milion jedinica, pošto je ukupan pad tržišta kombija uglavnom uticao na vozila na dizel motor. Sva četiri najveća tržišta EU pretrpela su dvocifrene gubitke: Francuska (-23,5%), Španija (-23,5%), Italija (-19,4%) i Nemačka (-17,0%).

S druge strane, broj registrovanih kombija na benzin prošle godine je povećan na 64.585 jedinica, što predstavlja rast od 9,2%. Kao rezultat toga, benzin je dobio tržišni udeo od 5%, što predstavlja povećanje od 1,3 procentna poena u odnosu na 2021. godinu. Od četiri ključna tržišta EU, samo Nemačka je zabeležila pad kod kombija na benzin (-4,8%), dok su ostala tri tržišta pozitivno doprinela učinku regiona. Italija i Španija su zabeležile najbolje rezultate sa dvocifrenim porastom (+57,1% i +25,0% respektivno), dok ih Francuska sledi sa skromnijim rastom (6,0%).

Pad prodaje kombi vozila na alternativna goriva 

Sva glavna tržišta u regionu zabeležila su dvocifren rast prodaje kombi vozila na električni pogon, pri čemu je Španija prednjačila (+57,3%), a slede Nemačka (+41,3%), Francuska (+33,0%) i Italija (+20,5%).

Hibridni električni kombiji takođe su zabeležili rast u 2022, sa porastom broja registracija od 23,9%, što čini 2,5% tržišta kombija u EU (u odnosu na 1,7% u 2021.).

Italija – najveće tržište u Evropskoj uniji za hibridna kombi vozila, koje čini 54 odsto ukupnih registracija – zabeležila je i najveću stopu rasta od 43%.

Francuska (+13,3%) i Nemačka (+3,1%) su takođe zabeležile rast, iako skromniji, dok je Španija zabeležila blagi pad (-0,8%). Prodaja kombija na alternativna goriva, kao što su prirodni gas, TNG, biogoriva i etanol, bila je manja za 28,7% (15.221 jedinica, svega 1,2% ukupnih registracija lakih komercijalnih vozila). Francuska je bila jedino ključno tržište EU na kojem je došlo do povećanja prodaje kombija na alternativno gorivo (+2,1%), dok je Španija doživela značajan pad (-84,4%).

Kompletan izveštaj i interaktivne dijagrame, možete pogledati na sajtu ACEA.