Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije TIR pred poslanicima

Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije sledeće sedmice naći će se i Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna carinske konvencije o međunarodnim prevozu robe na osnovu isprave za MDP (karneta TIR).

Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), koji je podnela Vlada, na dnevnom je redu sednice zakazane za utorak 13. jul. 2021.

Kako se navodi u obrazloženju, pomene izmene i dopune Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave MDP stupile su na snagu i primenjuju se u 77 članica Konvencije TIR. Ove izmene i dopune su tehničke prirode.

Naime, radi praćenja brzog napretka tehnologije neophodno je stalno ažurirati, odnosno prilagođavati konvenciju savremenim zahtevima i privatnog i javnog sektora.

Prema Zakonu o izvršavanju i zaključivanju međunarodnih ugovora, Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore vojne, političke i ekonomske prirode, ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju, ugovore koji zahtevaju donošenje novih ili izmenu važećih zakona i ugovore kojima se odstupa od postojećih zakonskih rešenja.

Predlog zakona i sve detalje o izmenama i dopunama Konvencije TIR (na srpskom i engleskom jeziku) možete pogledati OVDE.