Žalbe prevoznika: FRANCUSKA policija protivzakonito zahteva ovaj dokument!

U februaru ove godine Paketom mobilnosti uvedena je nova regulativa o upućivanju vozača na prevoz robe. I pored svega toga, francuske vlasti i dalje proveravaju na „stari način” i izriču novčane kazne ukoliko neko nema zakonskog zastupnika u Francuskoj. Jedna španska organizacija žalila se na takvu praksu, piše trans.info.

Nova uredba o upućivanju vozača između zemalja Evropske unije stupila je na snagu 2. februara ove godine. Ona zahteva od prevoznika, između ostalog, da deklarišu sve svoje međunarodne prevoze ili kabotaže (osim tranzita ili bilateralnog transporta).

U većini evropskih zemalja prethodna nacionalna pravila koja su regulisala slanje automatski su ukinuta i zamenjena registracijom u IMI, kojom upravlja Evropska komisija, objašnjava Fenadismer, organizacija koja predstavlja španske drumske prevoznike. Ipak, francuska policija uvela je sankcije španskim prevoznicima u pojedinim regionima, zbog toga što nisu imenovali francuskog pravnog zastupnika.

Fenadismer je podneo žalbu protiv Francuske Evropskom birou rada. Institucija je preuzela obavezu da pred francuskim vlastima preduzme mere kako bi popravila propust nadležnih da se pridržavaju evropskih standarda, piše trans.info.