Bernhard Simon, generalni direktor kompanije DACHSER – Lanci snabdevanja i lekcije koje smo naučili

Da li će pandemija korona viursa zauvek promeniti globalne tokove robe? Donosioci odluka u kompanijama i vladinim telima moraju ispitati dosadašnje lance vrednosti, potencijalne rizike i načine na koji će se prilagoditi novim uslovima, kaže Bernhard Simon, generalni direktor kompanije Dachser, jednog od najvećih logističkih sistema u Nemačkoj.

Ovakva dešavanja svakako nisu ništa novo u upravljanju globalnim lancem snabdevanja. Pre nešto više od deset godina, globalna finansijska i ekonomska kriza imala je slične posledice, smatra Simon.

– U suštini, radi se o tome da li lance snabdevanja treba učiniti što robusnijim ili što efikasnijim? Tokom poslednjih nekoliko godina, ključna reč bila je efikasnost: logistika je prvenstveno posmatrana kao faktor troškova nabavke, koji je morao biti optimizovan. Sa uticajem korona krize, naglasak će se preusmeriti na strateško upravljanje. Logistika postaje integrisana disciplina na najvišem nivou menadžmenta. U cilju snažne sigurnosti snabdevanja, oni koji rade u ovoj disciplini ustanovljavaće alternativne mogućnosti.

Suština nije ni regionalizacija, ni globalizacija, već učenje pravih lekcija iz krize, navodi Simon.

– Njihov fokus treba da bude proaktivno upravljanje rizikom: nacionalizacija ili regionalizacija lanaca snabdevanja u celini, na primer, u oblasti medicinske zaštitne opreme, podjednako je rizična kao i nabavka svih proizvoda iz jedne zemlje. Trik je u uspostavljanju robustnih mreža snabdevanja koje pametno integrišu lokalne dobavljače, kao i one u Kini, SAD-u i Evropi. Ako budemo imali lance snabdevanja koji su agilniji, fleksibilniji i otporniji, tada ćemo definitivno naučiti prave lekcije iz trenutne krize – smatra generalni direktor kompanije Dachser. 

Foto: dachser.com