Carina na kikiriki smanjena na 2% – Podsticaj za srpsku konditorsku industriju

Carinska stopa na uvoz kikirikija sa dosadašnjih pet procenata smanjena je na 2%, što će konditorskoj industriji Srbije i proizvođačima proizvoda od kikirikija omogućiti godišnje uštede do 300.000 evra, ali i konkurentniju poziciju na međunarodnom tržištu.

To je rezultat uspešno realizovane inicijative koju su Privredna komora Srbije i njene članice iz konditorske industrije uputile nadležnim ministarstvima poljoprivrede i finansija, saopštila je PKS.

Carina na kikiriki u Srbiji bila je 5%, dok je u EU uvoz oslobođen ove dažbine. Kompanije najviše uvoze kikiriki iz Argentine i Indije, zemalja sa kojima Srbija nema potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, tako da nema nikakvih uvoznih povlastica za naše konditore i proizvođače proizvoda od kikirikija.

Predstavnici kompanija PepsiCo Zapadni Balkan i Atlantic Štark, koje uvoze najviše sirovog kikirikija, ističu da je dobrodošla svaka olakšica u nabavci sirovina.

– Smanjenje carine na uvoz kikirikija sjajna je vest, jer će nama konditorima pomoći da se malo lakše nosimo sa povećanjem cena ostalih sirovina. Nema rasta bez veće konkurentnosti i osvajanja novih tržišta, a u toj tržišnoj utakmici treba ispuniti kompleksne standarde uz maksimalnu efikasnost i fleksibilnost, tako da je svaka olakšica u nabavci sirovina dobrodošla – ističe Marko Njavro, generalni direktor Atlantic Štark.

Dodaje da je važno da se prati i kretanje cena osnovnih sirovina, kao što su brašno, šećer, biljna ulja kako bi se usled nekih nepredviđenih poremećaja preduzele adekvatne mere u slučaju monopolskih tendencija i otkupnih cena.

Kompanija Pepsico Zapadni Balkan navodi da podržava sve pozitivne podsticaje domaćoj privredi koji doprinose konkurentnosti kako na domaćem, tako i na izvoznim tržištima.

– Pozitivan odgovor u vezi sa olakšicama na uvoz kikirikija daje značajan stimulans dugoročnim investicijama naše kompanije. Naš cilj je da ostvarene uštede preusmerimo na strateško plasiranje naših proizvoda, kako na lokalno i regionalno tržište, tako i na tržišta u zemljama Evropske unije na kojima smo prisutni i gde očekujemo potencijalni rast izvoza u predstojećem periodu – rekao je Nuno Pinto Leite, generalni direktor PepsiCo Zapadni Balkan.

Smanjenjem carinske stope na uvoz kikirikija, po njegovim rečima, svi koji koriste ovu sirovinu dobiće veću konkurentnost u poređenju sa uvoznicima gotovih proizvoda iz Evropske unije i drugih zemalja, a koji ne zavise od carinskih troškova izvoza.

Carina od pet odsto uvećava cenu gotovog proizvoda za oko četiri procenta, a smanjenem na dva procenta stvoreni su uslovi da kompanije iz Srbije, na ravnopravnoj osnovi sa drugim konditorima pronađu svoje mesto i učvrste pozicije u međunarodnoj trgovini, objašnjava Saška Biorčević iz Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije.

Srbija godišnje uveze ukupno oko 9.500 tona kikirikija, u vrednosti između 12 i 13 miliona evra, navodi se u saopštenju PKS.