ANALIZA: Kakvi su rezultati železničkih, vodnih i avio kompanija u Srbiji u 2021?

Rezultati transportno-logističkih kompanija u 2021. bili su rekordni ne samo na globalnom nivou, već i u Srbiji. Posle rezultata špeditera i prevozničkih firmi, sada vam donosimo analizu onih preduzeća koji se bave avio, vodnim i železničkim transportom. U saradnji sa kompanijom CUBE Team, koja se bavi analizama poslovnih podataka, donosimo vam analizu poslovanja firmi na osnovu objavljenih finansijskih izveštaja. Ovo su rezultati:

Železnički transport

U delatnosti 4920 železnički prevoz tereta ukupno su registrovane 34 firme od kojih je 30 aktivnih. U formi doo registrovano je 28 ili 94%,  jedan je preduzetnik i jedno AD. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 17.614.357.000 dinara uz veliki minus u ostvarenom profitu od 206.393.000 dinara za 2021. godinu. U ovom sektoru zaposleno je 2.812 ljudi.

I železničari su imali veći prihod u poređenju sa 2020. godinom kada su imali ukupan poslovni rezultat od 13.958.549.000 dinara.

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Kombinovani prevoz. Kompanija sa najviše zaposlenih je Srbija Kargo, a najveći profit ima Kombinovani prevoz.

Avio prevoz

U delatnosti 5121 vazdušni prevoz tereta registrovano je 6 društva sa ograničenom odgovornošću (doo). Ukupan prohod tih preduzeća je 1.694.224.000 dinara, a ukupni ostvareni profit 117.296.000 dinara. Ove firme zapošljavaju 22 radnika.

U tabeli ispod pogledajte informacije o poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Airmark GSA, preduzeće sa najvećim brojem zaposlenih je DHL Global Forwarding koje ima i najveći profit.

Broj firmi u delatnosti 5223 uslužne delatnosti u vazdušnom saobraću je 61, od kojih je 36 aktivno. Od broja aktivnih, 30 je doo što je 83%, dva su preduzetnika i ostalo 4. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 26.285.729.000 dinara uz ukupni ostvareni profit za 2021. od -4.749.326.000. U toj oblasti zvanično radi 2.707 ljudi.

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Aerodrom Priština, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Belgrade Airport, a najveći profit ostvarila je firma Aerodromi Srbije.

Vodni transport

U delatnosti 5222 – uslužne delatnosti u vodnom saobraćaju registrovano je 82 preduzeća od kojih je 36 aktivno. Po pravnoj formi kao doo registrovano je 27 što je oko 75%. Preduzetnika je 8 ili 22%, u kategoriji ostalo je jedna firma. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 1.415.680.000 dinara uz ukupni ostvareni profit za 2021. od 31.013.000 dinara. Broj zaposlenih u ovoj kategoriji je 136.

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Dunav-trans. Kompanija sa najvećim brojem zaposlenih i najvećim profitom je Tomi trade.

U delatnosti 5040 – prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima registrovano je 100 firmi od kojih je 79 aktivno. Od broja aktivnih, po pravnoj formi ima 69 doo što je 87%, 8 preduzetnika i 2 AD. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 16.131.665.000 dinara, a ukupni ostvareni profit 719.667.000 dinara. U ovim firmama radi 1.100 ljudi.

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Ideasn. Kompanija sa najvećim brojem zaposlenih Jugoslovensko rečno brodarstvo, dok je najveći profit ostvario Agent Plus.

Za pomorski prevoz tereta (5010) registrovane su tri firme od kojih su dve aktivne (obe d.o.o.). Ukupan poslovni prihodi za celu delatnost i dalje ostvaruje samo jedna firma – Interliner Agencies (12.828.000 dinara), koja zapošljava  4 radnika i čiji je profit iznosio 145.000 dinara.

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Osim za preduzeća u Srbiji, CUBE Team može obezbediti izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija. U ponudi imaju i kreiranje baza potencijalnih korisnika logističkih, špediterskih, transportnih usluga sa više od 100 različitih kriterijuma.