ANKETA: Da li zapošljavate kadrove iz konkurencije?

Svedoci smo da potreba za kadrovima i stručnjacima iz oblasti logistike, špedicije i transporta stalno raste. Isto tako, na tržištu je prisutna vrlo intenzivna migracija i fluktuacija radne snage. Pitanje da li je bolje zaposliti formirane radnike iz konkurencije ili je bolje zaposliti mlade kadrove i ulagati u njihovo znanje je uvek otvoreno. U našoj anketi smo pitali da li zapošljavate radnike iz konkurencije.

U anketi koju smo sproveli u našem biltenu koji stiže na nekoliko hiljada mejl adresa direktora logističkih kuća, vlasnika transportnih preduzeća, direktora logistike proizvodnih i trgovinskih kompanija, 75% je odgovorilo da zapošljava radnike iz konkurencije, a 25% da ne.

U našoj Facebook grupi, koju čine prevoznici i vozači, 100% njih je odgovorilo da ne zapošljava radnike iz konkurencije.