(FOTO) Ljudski resursi, industrija 4.0, inovacije – Koje teme su obeležile konferenciju LOGIC 2019?

Činjenica je da je logistika danas u mnogo boljem položaju nego pre desetak godina, a da su ljudi i vreme dva bitna i neizostavna resursa. Koliko je značajno dualno obrazovanje, da li će budući kadar morati da poseduje multidisciplinarne veštine iz polja IT i logistike, šta predstavlja logistička industrija 4.0, da li je sigurnost podataka i ljudi dovedena u pitanje, ali i da li imamo dovoljno vremena da sačuvamo planetu bila su najznačajnija pitanja koja su obeležila IV međunarodnu logističku konferenciju LOGIC 2019, održanu od 23. do 25. maja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

Konferenciju je organizovao Odsek za logistiku u saradnji sa kompanijama, dugogodišnjim parnerima: Milšped, Delhaize Serbia, Gebruder Weiss, Transfera, Nelt, cargo-parner, DTS, Geodis, NTS International, Fercam, Špica Centar, Infora, Logit, Cubeteam, Ralu logistika, Dunav osiguranje, Coca Cola, Nestle, BAS Beograd, Zlatiborac, Cargo market, Standard Logistics, Rauch. Ove godine bilo je više od 300 učesnika iz 12 zemalja, a održan je i panel posvećen ljudskim resursima u logistici i lancima snabdevanja.

– Ove godine je to novina jer smo smatrali da je pitanje ljudstva zaista bitno zbog izuzetno brzog razvoja logističke delatnosti na tržištu Srbije. Prvi i osnovni motiv je privreda – kompanije traže zaposlene, a često se žale da nemaju dovoljno kadrova na tržištu koji imaju potrebne veštine i znanja za obavljanje različitih poslova. Na drugom mestu je Saobraćajni fakultet koji teži da uhvati korak sa tržištem i savremenim promenama, a na trećem mestu je država koja zakonski i sistemski nudi rešenja i pokušava da unapredi obrazovanje – istakao je prof. dr Milorad Kilibarda sa Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kada se u logistici govori o očuvanju životne sredine, o emisiji štetnih gasova, akcenat se stavlja na industrijske sektore koji će preduzimati konkretne akcije i suočiti se sa različitim izazovima. Glavno pitanje je da li imamo dovoljno vremena da sačuvamo planetu, a objašnjenje je, kroz poseban panel dao profesor Esa Hamalainen sa Univerziteta u Turku.

– Kada govorimo o klimatskim promenama u poslednjih deset godina, naučni dokazi, sa visokim stepenom pouzanosti, pokazuju povećan uticaj na klimu, a posebno na način života i razvoj infrastrukture, promene u ekosistemu, sigurnost hrane, zagađenost vazduha i vode, opšte zdravlje ljudi i sam kvalitet života. Neophodne su zakonske regulative koje dovode do promene u poslovnoj kulturi, odgovorne investicije bez emisija štetnih gasova, redizajniran biznis plan bez zagađujuće proizvodnje i sirovina, edukacija osoblja i menadžmenta, efikasnija reciklaža kako bi se razumela vrednost otpada. Takođe je potrebna i saradnja sa naučnim i obrazovnim institucijama.

LOGIC 2019 obeležila su i pitanja vezana za problem nedovoljnog broja vozača koji sve češće napuštaju našu državu i odlaze u Hrvatsku, Sloveniju, Nemačku, ali i činjenica da je to problem sa kojim će se država tek susresti. Zatim, istaknuto je i da je neophodno da se tačno definišu i imenuju zvanja, ali i da je potrebno jačati saradnju srednjih škola, fakulteta, kompanija i državnih institucija.

PlutonLogistics medijski partner konferencije

– Činjenica je da, prvenstveno, u srednjim školama deci nedostaje praksa, ali i da će sistem dualnog obrazovanja dati pozitivne ishode. Saobraćajno tehnička škola u Zemunu prošle godine počela je da školuje tehničara za logistiku i špediciju. Koncept dualnog obrazovanja je upravo učenje kroz rad jer su učenici raspoređeni po velikim kompanijama, a kada se saberu sati i dani provedeni na praksi to bude jedna školska godina. Privredna komora Srbije je napravila pravilnik o rasporedu učenika po kompanijama, svaki đak potpisuje ugovor i dobija 70% od minimalne cene rada tako da će nakraju školovanja biti pravi mali eksperti – objasnila je za PlutonLogistics, Gordana Giljan, nastavnik praktične i teorijske nastave Saobraćajno tehničke škole u Zemunu.

Da bismo ispratili četvrtu industrijsku revoluciju i veliki napredak loigistike biće neophodno preskočiti mnoge barijere kao što su visoki troškovi, nedostaci regulativa, sigurnost podataka i ljudi, ali živimo u takvom vremenu gde će logistički stručnjaci morati da poznaju tehnike programiranja, i da stiču nova znanja i veštine, zaključci su IV međunarodne konferencije LOGIC 2019.

12 novih rešenja, 35 naučno-istraživačkih radova

Na konferenciji je predstavljeno 12 novih rešenja i inovacija koje su poslednjih dve godine razvijane i uspešno primenjene u kompanijama partnerima konferencije. U sedam sekcija saopšteno je 35 naučno istraživačkih radova u čijoj izradi je učestvovalo 130 autora sa različitih univerziteta i fakulteta iz zemlje i inostranstva. Na studentskoj sekciji saopštena su tri istraživačka rada čiji su autori studenti master studija i tri studije slučaja koje su rađene u kompanijama Delhaize i Milšped, a u čijoj izradi je učestvovalo 25 studenata treće i četvrte godine studijskog programa logistike.

PlutonLogistic je bio medijski partner konferencije, a izveštaje ćete moći da čitate na našem sajtu i da pratite na društvenim mrežama sa heštagom #LOGIC.