Geis grupa preuzima većinski udeo u kompaniji Quehenberger Logistics

Geis grupa preuzima udeo  od 66 odsto akcija u kompaniji Quehenberger Logistics (Augustin Quehenberger Group GmbH) sa retrospektivnim dejstvom od 1. januara 2023. godine. Preostalih 34 odsto ostalo je kod prethodnog većinskog vlasnika Christian Fürstaller-a. Kao izvršni direktor Quehenberger Logistics-a, on će nastaviti da vodi posao u postojećem organizacionom obliku i sa svim zaposlenima, navedeno je u zajedničkom saopštenju dve kompanije 3. maja. Preuzimanjem akcija Quehenberger-a, Geis grupa je ostvarila najveću akviziciju u istoriji svoje kompanije.

Kako je navedeno u saopštenju, provajderi logističkih usluga Geis i Quehenberger se skoro savršeno dopunjuju u pogledu rasprostranjenosti mreže, kao i u performansama. Obe kompanije su aktivne u srodnim poslovnim oblastima, ali uglavnom u različitim zemljama. Pored ključnih tržišta Nemačke i Austrije, novoosnovana grupa konsolidovaće svoje prisustvo pre svega u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. Ponuda logističkih usluga za klijente se kreće od drumskog transporta tereta i ugovorne logistike, do vazdušnog i pomorskog transporta – uključujući i specifične industrije, na primer modnu, kao i druga sofisticirana rešenja.

Sa ukupno oko 10.000 zaposlenih na oko 200 lokacija u 13 zemalja i prometom od oko 2 milijarde evra, nova grupa postaje vodeći logistički igrač na svojim tržištima.

Organizacije u Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu i Ukrajini isključene su iz preuzimanja. Ove kompanije su 2022. godine izdvojene iz Augustin Quehenberger Group u zasebnu holding kompaniju CF Logistics.

Transakcija čeka odobrenje antimonopolskih organa. Dogovoreno je da se kupoprodajna cena ne saopštava.

Poslovanje u Jugoistočnoj Evropi

– Želimo da aktivno iskoristimo zanimljive mogućnosti rasta na tržištu Jugoistočne Evrope, kažu Hans-Wolfgang Geis i Jochen Geis, upravljački partneri Geis grupe.

Kupovinom akcija Quehenberger-a, Geis grupa je napravila veliki korak napred u svojoj strategiji ostvarivanja brzog rasta ne samo na tržištima koja su do sada opsluživana, već i širom Jugoistočne Evrope.

Prema informacijama sa zvaničnog kompanijskog sajta, Geis nije prisutan u zemljama Jugoistočne Evrope. Quehenberger, između ostalih, ima poslovnice Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Makedoniji. Kompanija Quehenberger se posle „slučaja  C&A Moda RS“ povukla sa tržišta Srbije.