Kako ojačati lanac snabdevanja?

S obzirom da izgradnja efikasnog lanca snabdevanja predstavlja svakodnevni izazov kompanija, posebno u  okruženju geopolitičke i ekonomske neizvesnosti i činjenica da je porast broja usluga i ciljeva koje bi trebalo postići doveo do sve veće složenosti lanca snabdevanja, kompanija „Geodis“ se odlučila na analizu tržišta na svetskom nivou.

Rezultate istraživanja predstavio je Filip Jelenković, glavni menadžer za Srbiju kompanije „Geodis“, na Međunarodnoj logističkoj konferenciji LOGIC 2017, održanoj na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Analiza je pokazala da vidiljivost lanca snabdevanja, ulaganje u tehnologiju i posmatranje lanca snabdevanja kao sredstva koje im pruža konkurentsku prednost daje bolje finansijske rezultate kompanija.

Filip Jekenković

Kao deo SNCF grupe Francuske državne železnice sa oko 150. 000 klijenata, od lokalnih malih i srednjih preduzeća do multinacionalnih korporacija, „Geodis“ važi za jednu od vodećih logističkih provajdera u Evropi i svetu. Misija kompanije je upravljanje lancima snabdevanja klijenata kroz rešenja koje pruža od početka do kraja procesa, praćenje njihovog razvoja korišćenjem tehnologija i resursa. Prihod firme u 2015. godini bio je 8 mlrd EUR, podeljen na pet operativnih jedinica, odnosno, linija posla – špedicija, logistika, distribucija, transport i optimizacija lanca snabdevanja.

Analizu tržišta kompanija „Geodis“ sprovela je od oktobra do decembra 2016. godine. U anketi su učestvovale 623 firme iz 17 zemalja sa tri kontinenta, Evrope, Amerike i Azije. Kao standardni cilj lanca snabdevanja ostao je OTIF (On- Time, In- Full), dok je smanjenje troškova i dalje visoko rangirano. Sa druge stane, primarni ciljevi su se pomerili ka upotpunjenoj ponudi koja doprinosi operativnoj efikasnosti i sposobnosti da se efikasno odgovori na zahteve klijenata.

– Rezultati istraživanja pokazali su da 70% ispitanika smatra da su lanci snabdevanja veoma kompleksni. Porast broja usluga i ciljeva koje bi trebalo postići doveli su do sve veće složenosti lanca snabdevanja gde prvenstveno menadžment koji vodi lanac mora da ima interakciju sa velikim brojem sektora u korporaciji, od marketinga, strategije, finansija, do korisničkih usluga i pravnih propisa- objasnio je Filip Jelenković.

Zatim, analiza je pokazala da 57% ispitanika smatra da lanac snabdevanja dovodi do konkurentske prednosti i zaključak tog dela bio je da firme koje posmatraju lanac snabdevanja kao nešto što im pruža konkurentsku prednost imaju bolje finansijske rezultate od firmi koje na lanac snabdevanja gledaju kao na nužni trošak koji treba optimizovati. Ulaganje u logističku infrastrukturu i ulaganje u isporuku robe ka kupcima je nešto što je jedna od najvećih briga kompanija da bi ostale konkurentne.

– Da bi se suočile sa različitim izazovima i kako bi ostvarile efikasnost, fleksibilnost i bile spremne da odgovore na potrebe klijenata, kompanije imaju zajedničku ambiciju da povećaju vidljivost od početka do kraja. Tako su rezultati istraživanja pokazali da kompanije koje imaju vidljivost lanca snabdevanja na dve tačke imaju manji profit nego kompanije koje imaju punu vidljivost, od svog magacina, transporta, distribucije do krajnjeg kupca. Bez obzira čime se kompanija bavi, ona će uvek imati mnogo bolje finansijske rezultate – istakao je Filip Jelenković.

Takođe, bitno je napomenuti i ulaganje u tehnologiju koja može biti od velike pomoći svim učesnicima u lancu snabdevanja, od analize podataka, Internet of Things, cloud computing-a, do bezbednosti protoka informacija i predvidljivosti rešavanja.

Rezultati istraživanja pokazali su da, u okruženju u kom se zahtevi konstantno menjaju, autsoursing deluje kao dobro rešenje koje može da podrži razvoj lanca snabdevanja. Međutim, da bi provajder koji obezbeđuje autsoursing, dobio posao, pre svega, mora da ima ulaganje u IT, kadrovske potencijale i da obezbedi specifične usluge koje su prilagođene specifičnim zahtevima.

– Kompanija „Geodis“ je prepoznala trendove i oformljen je sektor grupe koji se zove „Optimizacija lanca snabdevanja“ koji pruža usluge u smislu savetovanja, zatim usluge koje se odnose na kontrolu performansi 3PL provajdera i bolju nabavku. Fokus je na kreiranju vrednosti, upravljanju vrednostima i održavanju vrednosti. S obzirom da jedan od naših klijenata ima oko 20.000 dobavljača, mi se nalazimo između našeg klijenta, njihovih dobavljača i njihovog logističkog provajdera, kontrolišemo ceo tok robe, analiziramo taj tok robe, sve troškove distribucije od dobavljača do našeg klijenta i na osnovu prikupljenih podataka analiziramo i dajemo savetodavne usluge, a pre svega, pomažemo smanjenju troškova klijenata- rekao je Filip Jelenković.

Prateći trendove, kompanija „Geodis“ je odlučila da investira i otvori centar vidljivosti za lanac snabdevanja u Beogradu. Iako za sada nemaju klijente iz Srbije, veoma su zainteresovani za naše kadrove koji važe za jedne od najkvalitetnijih.

– Odluka kompanije da dođe u Srbiju je, prvenstveno, bila zbog kadra koji imamo, odnosno, ljudi koji su visoko obrazovani. Takođe, imamo odličnu saradnju sa Saobraćajnim fakultetom, a naredni korak je praksa i usavršavanje studenata kao naš drugačiji profesionalni doprinos fakultetu i državi – rekla je za PlutonLogistics, Dragana Popov, menadžer za ljudske resurse kompanije „Geodis“.