Neltu priznanje za doprinos u razvoju projekta Jedan pojas jedan put

Na ovogodišnjoj biznis konferenciji Transport i logistika 2019, kompaniji Nelt je uručena nagrada Brand Leader Award 2019 za izuzetnu saradnju i doprinos u razvoju kineskog projekta Jedan pojas jedan put. Nagradu dodeljuje Dragon Maritime Group, zastupnik logističkog giganta kineske kompanije COSCO, na osnovu niza standardizovanih kriterijuma koji podrazumevaju profesionalnost, inovativnost i visok stepen tržišne prepoznatljivosti.

Kompanija COSCO, sa kojom Nelt posluje od 2017. godine, jedan je od glavnih izvođača nacionalnog projekta kineske države Jedan pojas jedan put koji podrazumeva strateško povezivanje luke Pirej sa različitim destinacijama na Balkanu i zemljama Centralne Evrope. Neltov intermodalni terminal u Beogradu je ovom saradnjom postao logističko čvorište Balkana zahvaljujući odličnoj lokaciji, tehničkim i tehnološkim prednostima.

– Za dve godine rada terminala, kroz poslovni kompleks u Dobanovcima je prošlo više od 300 kompozicija i realizovano 25.000 manipulacija sa više od 15.000 TEU. Realizovani su transporti kontejnerima železnicom između Dobanovaca i luke Rijeka, luke Pirej i terminala u Mađarskoj – istakla je Jelena Jovanić, menadžerka intermodalnog terminala, koja je u ime Nelta primila nagradu.

Terminal je otvoren za sve aktere na tržištu u uvoznim, tranzitnim i izvoznim tokovima od brodarskih kuća i železničkih operatera, preko logističara, špediterskih kuća do proizvođača, vlasnika brendova i drugih distributera. Povezan je sa svim evropskim lukama i kopnenim terminalima. Autoputevi E-75 i E-70 se ukrštaju na udaljenosti od šest kilometara od terminala, dok je aerodrom Nikola Tesla udaljen deset kilometara.

Unutar logističkog centra Nelta funkcioniše i carinska ispostava sa skladištem, što omogućava punu podršku i fleksibilnost različitim procesima i robnim tokovima. Setom logističkih usluga koje su pokrenute aktiviranjem intermodalnog terminala klijentima je omogućeno smanjenje logističkih troškova, kao i brži, sigurniji i kvalitetniji transportni servis.