Nove obaveze za one koji posluju sa javnim sektorom – Primena eFakture počinje 1. maja

Od 1. maja obavezu izdavanja i primanja eFaktura imaće javni sektor u međusobnim transakcijama, kao i privatna preduzeća kada izdaju fakturu javnom sektoru. Od 1. jula javni sektor će biti u obavezi da izdaje eFakturu privatnom, a od 1. januara 2023. na eFakture će u međusobnom poslovanju morati da pređe i privatni sektor, odnosno, obveznici PDV-a.

Više od 80 zemalja u svetu nalazi se u nekoj od faza uvođenja eFaktura dok su obavezne u svim članicama EU. Istraživanje Evropske komisije pokazalo je da su eFakture smanjile administrativno opterećenje privrede u Švedskoj za 25%, a u Sloveniji i na Kipru za dvostruko više. Najveću uštedu vremena za izradu fakture postigli su u Finskoj – sa 15 na minut, Švedskoj sa 20 na dva minuta i Poljskoj sa 30 na tri minuta.

Ministartvo finansija objavilo je na svom portalu najčešća pitanja u vezi eFaktura, a Privredna komora Srbije prenela je nekoliko pitanja i odgovora. 

Zakonski zastupnik sam u više kompanija, kako da se na sistemu elektronskih faktura prijavim za svaku kompaniju?

Prilikom registracije na sistem elektronskih faktura dozvoljava se unos više kompanija u kojima je određeno fizičko lice zakonski zastupnik. Na kontrolnoj tabli sistema za elektronsko fakturisanje, u gornjem desnom uglu, klikom na naziv kompanije korisniku se otvara prozor sa opcijom „dodaj novu kompaniju“.

Kako da dodam korisnika ili da izbrišem korisnika iz sistema elektronskih faktura?

Brisanje dodatih korisnika na sistemu za elektronsko fakturisanje nije predviđeno, ali predviđena je promena statusa korisnika u „neaktivan“. Dakle, promenom statusa određenog korisnika iz „aktivan“ u „neaktivan“ njegov nalog je deaktiviran.

Da li administrator može da bude neko ko nije zakonski zastupnik?

Zakonski zastupnik kroz sistem može da dodeli ulogu „administratora” drugom korisniku koji ne mora da bude zakonski zastupnik.

Kako će strane kompanije koje posluju sa kompanijama u Republici Srbiji koristiti sistem elektronskih faktura? Kako da zakonski zastupnik koji je strani državljanin izvrši registraciju i prijavu na sistem elektronskih faktura?

Da bi korisnik pristupio sistemu elektronskih faktura potrebno je da poseduje elektronsku identifikaciju (eID). Tek nakon toga, korisnik se može prijaviti na sistem elektronskih faktura. Više informacija u vezi sa prijavljivanjem stranih državljana na portal za elektronsku identifikaciju možete pronaći na: www.eid.gov.rs.

Da li moramo ponovo kreirati nalog na eID-u iako već imamo nalog na eUpravi?

Ne morate. Nalog na eUpravi se odnosi i na eID.

Da li je naša ustanova (osnovna škola, srednja škola, dom zdravlja, mesna zajednica…), s obzirom na to da nema izlazne fakture, u obavezi da koristi Sistem elektronskih faktura?

Da, pošto pripada grupi označenoj kao opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem, odnosno javno preduzeće u smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države.

Izvor: Privredna komora Srbije