NOVO: Knjiga Međunarodna logistika

Knjiga Međunarodna logistika, autora dr Slobodana Aćimovića, redovnog  profesora i dr Veljka M. Mijuškovića, docenta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nedavno je objavljena.

Knjiga u fokusu analize ima povezivanje kritičnih komponenti unutar lanca snabdevanja, od mesta proizvodnje do mesta potrošnje, kako bi se obezbedila pravovremena i efikasna distribucija potrebnih dobara bilo gde na svetu, uz neophodan uslov da pomenuta dobra prelaze granicu bar jedne države.

– Upravljanje međunarodnim logističkim operacijama stoga pretpostavlja veoma složenu i zahtevnu koordinaciju velikog broja aktera i procedura koje su uključene u ovaj proces. Pomenuta koordinacija odnosi se na veći broj elemenata koji se analiziraju. U prvom planu je svakako konfiguracija međunarodne logističke mreže koja podrazumeva izbor ruta kretanja i oblika transporta, zatim organizacija logističkih aktivnosti u smislu poručivanja robe, skladištenja i upravljanja zalihama u čvorištima poslovanja, te uvažavanje troškovnih i vremenskih komponenti, kao stalno prisutnih limitirajućih faktora – navode autori.

Dodatna složenost međunarodnih logističkih operacija koja je predmet preokupacije u analizi odnosi se na premošćavanje barijera koje sa sobom nosi poslovanje na globalnom nivou – od razlika u načinu poslovanja, metrikama uspeha, nivou razvoja poslovne i informacione infrastrukture, pa sve do valutnih, jezičkih i kulturološko-socioloških diskrepanci koje ove operacije mogu sa sobom nositi.

– Danas, na početku treće decenije XXI veka, javljaju se novi trendovi i izazovi koji prete da složenost međunarodnog logističkog poslovanja podignu na dodatno viši nivo. Dati trendovi i izazovi odnose se na neophodnost implementacije održivih, ekoloških ili zelenih rešenja u poslovanje, primenu automatizacije, robotizacije i veštačke inteligencije, umrežavanje uređaja na bazi koncepta interneta stvari, revoluciju poslovanja primenom blokchain tehnologije, energizovanje poslovnih filozofija poput city logistike i humanitarne logistike, uspevanje da se održi nesmetanost globalnih logističkih operacija u ekstremnim okolnostima poput globalne pandemije virusa covid-19 i slično – objašnjavaju autori i naglašavaju da su neka od prethodno otvorenih pitanja delom odgovorena materijom koju ova knjiga pokriva.

Knjigu možete kupiti na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a za više informacija kontaktirajte: veljko.mijuskovic@ekof.bg.ac.rs i slobodan.acimovic@ekof.bg.ac.rs