POVRAT PDV-a iz inostranstva u uslovima krize izazvane korona virusom

Poslovanje u doba pandemije virusa korona je objektivno izuzetno otežano, a u nekim delatnostima je čak i nemoguće. Postojeće nepovoljne okolnosti svakako donose i zabrinutost kod kompanija (pravnih lica) koje su prethodnih godina uspešno vraćale inostrani PDV (za troškove goriva, putarine, servisa, hotelskog smeštaja itd) i na taj način doprinosile značajnim uštedama inostranih troškova i povećanju sopstvene likvidnosti, kažu u firmi Cash Back IMO d.o.o. Beograd, koja je ekskluzivni i generalni zastupnik švajcarske kompanije Cash Back za tržište Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Promene poslovnog ambijenta (rad od kuće, prinudni odmori i sl), česti prekidi, pa i zastoji u elektronskim mrežama, zatim skraćenje rada institucija, kao i poremećaj u radu poštanskih i jednog broja kurirskih službi, ozbiljno će otežati kreiranje refundabilnih zahteva u ranije utvrđenim rokovima.

Imajući u vidu sve pobrojane okolnosti, a cilju zaštite interesa klijenata, švajcarski United Cash Back, kao vodeća evropska mreža kancelarija za povrat inostranog PDV-a, još početkom marta je pokrenuo ideju za produženje rokova za podnošenje refundabilnih zahteva. U saradnji sa evropskom asocijacijom za PDV – IVA (International VAT assciation), kreirana je inicijativa za produženje rokova.

Inicijativa predlaže prolongiranje rokova iz Direktive 13 (po kojoj je važeći rok 30. jun tekuće godine), kao i Direktive 8 (po kojoj je važeći rok 30. septembar tekuće godine).

Inicijativa je poslata na adresu Evropske komisije. Iz komisije je, kako kažu naši sagovornici,  stigao odgovor da podržavaju predlog i da su u toku konsultacije sa najvećim poreskim upravama EU. Nezvanično je potvrđeno da se Poreska uprava Nemačke već izjasnila podržavajući predlog iz inicijative.

Od Komisije se očekuje da najkasnije do kraja aprila donese odgovarajući akt koji bi obavezao sve poreske uprave država EU da prolongiraju postojeće rokove.

– Nadamo se da će i poreske uprave u našem regionu (Srbije, Crne Gore, Makedonije, BiH) prolongirati postojeći rok i da će umesto 30. juna, omogućiti prijem zahteva do 30. septembra i na taj način zaštiti interese stranih investitora, kao i drugih inostranih kompanija koje obavljaju poslovne aktivnosti u pobrojanim državama regiona – navode u firmi Cash Back IMO