Raste cena energije, ali i ambalaže – Kako će se inflacija odraziti na poslovanje skladišta

Rast cena zadaje glavobolje skladištarima, koji su zabrinuti za dalji razvoj poslovanja, pokazuje analiza logističke mreže Warehousing1.

Warehousing1, čije je sedište u Berlinu, sproveo je istraživanje o uticaju inflacije među svojim članovima – logističarima skladišta. U anketi su učestovovale kompanije iz DACH regiona (Nemačka, Austrija, Švajcarska), koje u svojim logističkim centrima skladište i komisioniraju robu za nemačku maloprodaju – u objektima i onlajn.

Inflacija je zabrinjavala i potrošače i preduzeća u protekloj godini – nemački savezni zavod za statistiku nedavno je utvrdio da su cene u februaru 2022. bile 5,1% iznad nivoa istog meseca 2021. Zbog rata u Ukrajini, ekonomisti pretpostavljaju da će se trend rasta cena i dalje nastaviti.

Pored rastućih troškova energije, za logistiku i maloprodaju su relevantni i troškovi ambalaže i drugog potrošnog materijala. Cilj istraživanja bio je da mapira uticaj inflacije na skladištare, prevashodno imajući u vidu da će poskupljenja u ovim oblastima pre ili kasnije stići do potrošača.

Najvažniji rezultati

  • Rast cena je već evidentan: 76,2% ispitanika se u potpunosti slaže, 23,8% se donekle slaže;
  • 85,7% je zabrinuto za razvoj poslovanja zbog inflacije;
  • Političari bi trebalo da ciljano rasterete logistiku: 76,2% se slaže u potpunosti ili donekle; 9,5% se ne slaže, a 4,8% se potpuno ne slaže;
  • Većina ispitanika primećuje povećanje troškova energije i kod kartona i ambalaže (95,2%);
  • 61,9% ispitanika planira da prenese povećanje cena na svoje kupce, 23,8% je to već učinilo.

Veći troškovi u svim oblastima

Inspitanici su izjavili da je inflacija je primetna u različitim oblastima. To uključuje troškove energije (95,2%), gorivo za službena vozila (71,4%), karton i ambalažu (95,2%), ostali potrošni materijal (81,0%) i troškove zaposlenih (47,6%).

Jedan ispitanik je anonimno izjavio da se cena osnovnih kutija za otpremu skoro utrostručila od prošle godine.

Efekti na logistiku nisu ograničeni na direktne troškove. Drugi logističar objašnjava: „Prave poteškoće će se pojaviti s vremenom, kada ljudi budu manje kupovali, jer im je novac potreban na drugom mestu“.

Trgovci se suočavaju sa sledećom potencijalnom krizom

Pandemija je već pokazala koliko je važno da trgovci svojom logistikom mogu da reaguju na nepredviđene događaje. Ovo ostaje relevantno s obzirom na povećanje cena.

Eksterne logističke usluge često nude trgovcima značajnu ekonomiju obima i mogu bolje ublažiti rastuće operativne troškove. U slučaju naglog pada potražnje, takođe možete da uštedite troškove kod logističara sa modelom cena „na zahtev“.

Izvor: verkehrsrundschau.de