Siva ekonomija najveća prepreka za razvoj e-trgovine

Zbog čega su za Srbiju bitni internet trgovina i elektronsko poslovanje? Šta je secret shopper? Kako stati na put nelegalnoj internet trgovini? Koji zakoni su se promenili u Srbiji i na koji način će Vlada RS na čelu sa resornim ministarstvom stimulisati trgovce da pređu na elektronski vid trgovine? O ovim pitanjima, ali i o saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj, na trećoj OMGCommerce konferenciji, govorila je Tatjana Matić, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

– Prvenstveno, program razvoja elektronske trgovine od kraja 2019. i tokom 2020. godine je prvi sistemski sveobuhvatni dokument koji se bavi e-trgovinom u Republici Srbiji koji je uspeo da objedini sve aktere koji imaju za cilj razvoj elektronske trgovine. Uključeni su trgovci, potrošači, institucije, organizacije, strukovna udruženja koja se bave e-trgovinom i mediji jer smatramo da će samo ovakav multidisciplinarni pristup doprineti razvoju elektronske trgovine.

Sam program, tačnije, aktivnosti koje su predviđene programom podeljene su u nekoliko ključnih segmenata. Prvi segment se odnosi na informativne i edukativne aktivnosti koje su usmerene ka potrošačima. Jedna od tih aktivnosti će biti izrada vodiča za e-kupce, brojne edukacije, medijske kampanje i uvođenje sertifikata.

– Drugi segment aktivnosti je usmeren ka trgovcima, ka jačanju njihove uloge i značaja. Trgovci koji imaju svoje web shopove biće dodatno osnaženi, a oni koji se dvoume dobiće jednu stručnu materijalno- finansijsku podršku da krenu u digitalnu prodaju. Samo četvrtina trgovaca u Srbiji koji se bave prodajom robe ili usluga ima otvorenu online prodavnicu- istakla je Matić.

Ona je napomenula i da je izuzetno bitan rad sa kurirskim službama. Ono što je ključno za razvoj e-trgovine u Srbiji zavisi od toga kojom brzinom će logistika moći da se modernizuje, transformiše.

Kurirske službe treba da shvate svoju ulogu i značaj jer kada kupac poruči robu elektronskim putem, često se dešava da kurirska služba ne donese tu robu na adekvatan način. Bez obzira što je kupac zadovoljan proizvodom, u procesu isporuke robe, ukoliko bude nezadovoljan logistikom, tačnije kurirskom službom, on će svoje nezadovostvo preneti na nezadovoljstvo elektronskom trgovinom.

Rezultati istraživanja

Kao polazna tačka za unapređenje elektronske trgovine poslužilo je istraživanje Ministarstva u saradnji sa USAID- om u kom je učestvovalo više od 150 privrednih subjekata i 1.000 pojedinaca koji aktivno koriste internet u Srbiji. To je nastavak zajedničkih napora da se e-trgovina u Srbiji postavi na ono mesto koje zaslužuje.

– Istraživanje nam je pokazalo koje su najveće prepreke, ali i koje su najveće zablude koje sami imamo u vezi sa razvojem e-trgovine u Srbiji. Bili smo zatečeni rezultatima jer nam se činilo da su rezultati previše dobri. Postoji konstantan rast ljudi koji koriste elektronsku trgovinu u Srbiji, dok je u 2019. godini taj skok bio značajan, skoro duplo u odnosu na prethodne godine. 61% ispitanika je reklo da e-trgovina ima veoma veliki značaj, dok je samo 15% njih reklo da je značaj elektronske trgovine mali. Podaci istraživanja su nas usmerili ka donošenju programa za razvoj i definisanje konkretnih aktivnosti u pogledu razvoja elektronske trgovine. Jedna od većih prepreka je i nepoverenje kupaca- objasnila je Tatjana Matić.

Matić je istakla i da ljudi smatraju da je siva ekonomija najveća prepreka za razvoj e-trgovine jer je ona jako zastupljena, a 95% ispitanika je to ocenilo da je njeno suzbijanje jedna od važnijih mera koju institucije treba da primene da bi došlo do ubrzanog razvoja e-trgovine. Interesantno je i to da je bolja edukacija i bolja informisanost o prednostima i mogućnostima elektronske trgovine, kod čak 95% ispitanika, naznačena kao nešto što je ključno.

Tajanstveni kupac

U prethodnom periodu donet je novi Zakon o trgovini i izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini, koji su i do sada bili dobro usklađeni sa evropskom regulativom, ali su uvedene i novine.

– Zakon o trgovini je, pre svega, doneo mogućnost isticanja cena u stranoj valuti, što je bila velika prepreka za trgovce na platformama. Takođe, uveden je i novi mehanizam, „tajanstveni kupac“ (secret shopper), koji će biti ključan upravo u borbi protiv sive ekonomije. Na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, jako je razvijen ovaj vid trgovine koji je legalne elektronske trgovce dovodio u vrlo nepovoljan položaj. Sada će inspekciji biti omogućeno da na adekvatan način odreaguje. Suština ovih izmena nije u kažnjavanju već ohrabrivanju ljudi da pređu na platforme i da trguju elektronski, a da onima koji nelegalno rade pružimo mogućnost da svoju trgovinu prebace u legalne tokove – objasnila je Matić na OMGCommerce konferenciji.

Novi zakon je predvideo i uvođenje novog instituta koji će predstavljati neku vrstu sertifikata i trasta gde će elektronski trgovci koji se pokažu kao jako pouzdani, koji budu radili u skladu sa najvišim standardima elektronske trgovine u svetu, na godišnjem nivou biti nagrađivani, ali će dobijati i sertifikat koji će biti garancija kvaliteta i uspeha.

Takođe, novim zakonom se pravi jasna razlika između Drop shippinga, web shopa i elektronske platforme, u cilju usklađivanja potreba privrede, trgovaca i potrošača. Sami potrošači moraju razumeti koja su njihova prava kada kupuju direktno od proizvođača, kada kupuju u web shopu ili kada je u pitanju platforma kao posrednik i ko je odgovoran za tu robu ukoliko žele da je zamene ili nisu zadovoljni njenim kvalitetom.

– Takođe, radi se i na Zakonu o pravima potrošača. Biće uvedeno brže vansudsko rešavanje određenih sporova, a određena tela i agencije pomoći će potrošačima. Smanjiće se predugački rokovi za rešavanje postupaka koji su korisnike primoravali da odustaju od potraživanja prava. Naravno, moraće brže da se odgovori na zahteve potrošača, tačnije reklamacije. Sa druge strane, Zakon o poštanskim uslugama će obuhvatiti obaveznu legitimaciju pošiljaoca upravo zbog velikog broja nelegalne trgovine i sive ekonomije koja se dešavala putem poštanskih pošiljki. Pošiljalac je, svakako, taj koji mora odgovarati za kvalitet robe i njenu vrednost- rekla je Matić.

Ona je na kraju istakla da će se velika pažnja posvetiti akademskoj zajednici, tačnije, analizi postojećih visokoobrazovnih institucija koje u svom programu imaju ekonomiju, poslovne studije. Želja je da se kroz školstvo unapredi pristup i na vreme razmišlja o stučnjacima koje bi trebalo školovati u oblasti elektronske trgovine, koja je svakako budućnost.

Foto: Netokracija

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.