SMANJENJE TROŠKOVA U LOGISTICI: Kako racionalizovati sektor transporta?

Logistika je područje sa najvećim potencijalom za stvaranje ušteda i unapređenje poslovanja svake kompanije, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i tržišnu poziciju. Ukoliko bi kompanije smanjile logističke gubitke i troškove ostvarile bi značajne uštede, ali i unapredile konkurentnost svojih proizvoda i usluga na tržištu.

Prvi korak na tom putu je merenje, praćenje i upravljanje logističkim troškovima i indikatorima performansi. Kada se utvrde stvarni gubici  i troškovi, kao i uzroci njihovog odstupanja od ciljnih vrednosti, moguće je doneti i primeniti različite mere i rešenja (tehničko-tehnološkog, organizacionog i informacionog karatkera), koja će omogućiti poboljšanje logističkih procesa i aktivnosti, odnosno ostvarenje konkretnih ušteda. Svetska iskustva i praksa pokazuju da je samo kroz unapređenje logističkih procesa i aktivnosti moguće ostvariti uštede od 15 do 20% ukupnih logističkih troškova.

Za razliku od proizvodnje gde se dosta često priča o gubicima, u logistici se gubici vrlo retko pominju. Troškovi u logistici su isto bitni koliko i troškovi u bilo kom drugom području kompanije. Istraživanja i svetska iskustva pokazuju da logistički troškovi u BDP učestvuju   od 6% do 20%, zavisno od razvijenosti pojedinih nacionalnih ekonomija. U ukupnim troškovima logistički troškovi učestvuju od 25% do 40%, a u ceni proizvoda i do 20%, u zavisnosti od privredne grane i vrste delatnosti. Značajni deo logističkih troškova nije vidljiv i može se govoriti o tzv. ”skrivenim” logističkim troškovima.

Zapravo, smatra se da je 80% logističkog posla izvan vidokruga ljudi, što ukazuje da je potrebno razvijati  i primenjivati posebnu metodlogiju za identifikaciju, merenje i praćenje logisitičkih troškova i gubitaka. Uzroci i mesta nastanka troškova i gubitaka nalaze se u različitim logističkim procesima i delovima lanca snabdevanja. Tako na primer, logistički gubici mogu biti vezani za transport, zalihe,  skladištenje, pakovanje, vreme, administraciju i znanje.

Autor teksta prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics-a detaljno predstaviti u kojim segmentima logistike postoji prostor za uštede.

TRANSPORT

Transport predstavlja najveći logistički trošak. Često više od 40% logističkih troškova čine trasportni troškovi. Gubici se javljaju i usled lošeg korišćenja transportnih sredstava, zbog neodgovarajućeg planiranja, organizacije, upravljanja i kontrole odvijanja transportnih procesa i angažovanja transportnih sredstava i vidova transporta. U ukupnim troškovima transporta dominantne su tri kategorije troškova: troškovi potrošnje energije ( 40-50% ), troškovi održavanja (oko 25%) i troškovi radne snage (oko 20%).

Značajne uštede je moguće postići kroz:

1. Pravilan izbor vida transporta i vrste transportnog sredstva

2. Bolje planiranje transportnih ruta

3. Praćenje transportnih sredstava u realnom vremenu

4. Efikasno upravljanje transportnim sredstvima na bazi stvarnih troškova i parametara rada

Tako na primer, izbor vida transporta i vrste transportnog sredstva direktno zavisi od vrste, količine, pakovanja robe i rastojanja transporta. Svaki vid transporta ima svoje tehno-ekonomske pogodnosti primene i neophodn ga je angažovati u skladu sa tim. Isto tako, potrebno je definisati transportne relacije i rastojanja, na kojima je opravdano angažovati određena transportna sredstva u zavisnosti od tipa, nosivosti i veličine.

Potrebno je odrediti rastojanje na kome se postiže dobit, odnosno gde su granice i prag rentabilnosti za svako sredstvo.

Pravilno planiranje transportnih zadataka, dinamičko rutiranje vozila i praćenje u realnom vremenu omogućava  značajne uštede i ekonomično korišćenje transportnih sredstava.  Gubici se često javljaju i usled posedovanja većeg broja transportnih sredstava od realnih zahteva i potreba za transportom, što prouzrokuje velike fiksne troškove. Primenom strategija logističkog autsoursinga i analizom “praviti ili kupiti uslugu” ove troškove je moguće značajno smanjiti i zameniti varijabilnim troškovima.

Transportne troškove treba uvek posmatati zajedno sa ostalim logističkim troškovima, jer postoji izuzetno visoka međuzavisnost troškova transporta i drugih troškova, kao što su troškovi zaliha, skladištenja, pakovanja i sl. Drugim rečima, treba imati u vidu optimizaciju kompletnog logističkog lanca i celokupne logističke mreže. Često kompanije prave grešku, usredsređujući se samo na prevoz, a nevodeći računa o drugim logističkim procesima i aktivnostima. Takvo parcijalno rešavanje problema nikada nedaje prave rezultate i pune efekte.

Tako na primer, loša iskorišćenost tovarnog prostora i transportnih sredstava uspešno se može rešiti kroz konsolidaciju isporuka i sabiranje transportnih zahteva u prostoru i vremenu. To nije moguće bez skladišta i drugih podsistema logistike. Pored troškova, transport predstavlja i bitnu komponentu vremena i sporuke i glavni je uzrok zbog koga nastaju vremenske varijacije i odstupanja od planiranog vremena isporuke. Efikasno upravljanje transportnim procesom ima za cilj da se smanji prosečno vreme isporuke robe, kao i da se smanjenje varijacije oko tog proseka. Zakasnele isporuke uzrokuju kupčevo nepoverenje.

U sledećem tekstu čitaćete kako racionalizovati ZALIHE.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.