TOP 10 špeditera u Srbiji po ostvarenim rezultatima u 2022. godini

Prethodna, 2022. godina, bila je izuzetno specifična za transportnu industriju, a šta kažu konkretne brojke pitali smo kompaniju CUBE Teamkoja se bavi analizama poslovnih podataka.

U serijalu tekstova obradićemo rezultate kompanija u oblast 52 – skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju (delatnosti 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229).

Ukupan broj registrovanih firmi u oblasti 52 (Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju)  je 5.535, od kojih je aktivno 3.132. Najviše je društva sa ograničenom odgovornošću (2.030 ili 64,8%), slede preduzetnici (1.028 ili 32,8%), AD (16 ili 0,5%) i ostalo (58, odnosno 1,9%).

Ove kompanije ostvarile su u 2022. godini prihod od 286.090.736.000 dinara, uz ukupni ostvareni profit od 1.106.457.000 dinara. U poređenju sa 2021, ovaj sektor je ostvario rast od 20% u prihodima (47.842.496.000 dinara), dok je broj registrovanih kompanija u oblasti 52 porastao za 292 ili 5,6%.

Kako su poslovali špediteri?

Serijal tekstova počinjemo poslovanjem firmi u sektoru ostale prateće delatnosti u saobraćaju (šifra 5229) na osnovu objavljenih finansijskih izveštaja. Tu šifru je pri registraciji izabrao najveći broj preduzeća koja kolokvijalno nazivamo špediterima.

Upoređujući sa 2021. godinom, kompanije registrovane za ostale prateće delatnosti u saobraćaju ostvarile su bolje poslovne prihode – 187.677.831.000 dinara (153.811.210.000 u 2021). Ukupan ostvareni profit za 2022. iznosi 4.273.272.000 dinara (4.779.868.000 dinara u 2021).

Ukupan broj registrovanih firmi je 3.966, od kojih 2.405 aktivno posluje. Najviše je društava sa ograničenom odgovornošću 1.532 ili 63,7%, slede ih preduzetnici (844 ili 35,1%), dok je samo dva akcionarska društva.

U ovoj poslovnoj oblasti zaposleni je 12.329 radnika.

Kompanija MILŠPED ostvarila je najveći promet i profit, a ima i najviše zaposlenih. Najstarija aktivna firma sa ovom šifrom delatnosti je Zaječarka. 

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

 

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Osim za preduzeća u Srbiji, CUBE Team može obezbediti izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija. U ponudi imaju i kreiranje baza potencijalnih korisnika logističkih, špediterskih, transportnih usluga sa više od 100 različitih kriterijuma.