Kako se možete osloboditi poreza i carina ukoliko robu uvozite radi oplemenjivanja i zatim je ponovo izvozite?

Kada se roba uvozi radi oplemenjivanja tj. kada će biti podvrgnuta nekoj vrsti prerade, popravke, transformacije ili dodavanja vrednosti, a zatim se i ponovo izvozi, carina i porezi se ne plaćaju prilikom uvoza prvobitnih sirovina ili poluproizvoda. Umesto toga, privrednici su često oslobođeni ili imaju pravo na povraćaj plaćene carine kada izvezu gotov proizvod nazad u inostranstvo. Ovaj postupak omogućava preduzećima da smanje troškove proizvodnje i poboljšaju konkurentnost na međunarodnom tržištu. Ovo se naziva i „carinski režim oplemenjivanja robe s ponovnim izvozom“ ili „carinski postupak s posebnom namenom„.

Ovaj carinski postupak obično zahteva specifične dozvole, evidenciju i carinsku dokumentaciju kako bi se pratila sudbina robe. Pogrešno korišćenje ovog režima može dovesti do carinskih prekršaja i kazni.

Evo nekoliko ključnih stvari koje treba imati na umu:

Carinski postupci: Upoznajte se sa svim relevantnim carinskim postupcima i procedurama vezanim za uvoz-izvoz oplemenjivanja u vašoj zemlji.

Upravljanje robom: Vodite pažljivu evidenciju o uvoženoj robi i njenom kretanju kroz proizvodni proces. Sve sirovine ili komponente koje uvozite moraju biti jasno identifikovane i dokumentovane kako bi se olakšao kasniji izvoz gotovog proizvoda.

Pravila porekla: Proverite pravila porekla za uvoznu robu i kako ona utiču na mogućnost oslobođenja od carine prilikom ponovnog izvoza. U nekim slučajevima, proizvod mora biti dovoljno transformisan u zemlji uvoza kako bi se kvalifikovao za povraćaj carine prilikom izvoza.

Vrednost oplemenjivanja: Obavezno pravilno izračunajte vrednost oplemenjivanja. To obično uključuje razliku u vrednosti uvezenih sirovina i vrednosti gotovog proizvoda koji će biti izvezen. Ta vrednost služi kao osnova za obračun carinskih olakšica ili povraćaja.

Terminski rokovi: Poštujte sve rokove koji se odnose na uvoz-izvoz oplemenjivanja, uključujući period u kojem treba izvesti gotov proizvod kako biste ostvarili olakšice ili povraćaj carine.

Dokumentacija: Pridržavajte se tačnih i kompletiranih dokumenata vezanih za uvoz i izvoz. To uključuje carinske deklaracije, fakture, sertifikate o poreklu i sve ostale relevantne dokumente.

Ukoliko vam je potrebna konsultacija, kontaktirajte cargo-partner stručnjake za carinska pitanja i međunarodnu trgovinu kako biste obezbedili uspešan i zakonit uvoz-izvoz vaših proizvoda.

Srdačan pozdrav,
cargo-partner | transport + iLogistics

Category: Špedicija, transport i logistika
Tags: carina, customs, customs clearance, export, goods refinement, import, izvoz, logistics, logistika, oplemenjivanje robe, oslobadjanje carine, processing of goods, re-export, reeksport, transport, uvoz