Šta sve morate imati na umu ukoliko želite da transportujete osetljivu ili lomljivu pošiljku?

Transport osetljive robe zahteva posebnu pažnju i brižnost kako bi se osiguralo da predmeti stignu na odredište neoštećeni. Osetljiva roba može uključivati lomljive ili osjetljive predmete poput staklenih proizvoda, keramike, elektronike, umetničkih dela ili medicinskih instrumenata. Evo nekoliko ključnih aspekata koji su važni kod transporta osetljive robe:

Pravilno pakovanje: Bez obzira na to koliko su veliki ili mali predmeti, ako su krhki, potrebno ih je pravilno i efikasno upakovati.

  • Pravilne dimenzije – Koristite čvrsto pakovanje koje odgovara veličini i težini predmeta. Ukoliko koristite kutiju koja je znatno veća od naručenog artikla, stvar se može pomeriti unutra. Isto tako ukoliko podloga nije dovoljno čvrsta i ne može da podnese težinu paketa, rizikujete oštećenje. Pored toga, isporuka neadekvatno upakovane robe može biti skupa. Cena isporuke obračunava se na osnovu dimenzionalne težine. Platićete više za isporuku ako koristite preveliku kutiju jer zauzima više prostora na kamionu za dostavu. Postavite lomljivi predmet u sredinu kutije i osigurajte ga kako bi ostao nepokretan. Osetljive delove treba pažljivo umotati i „zaglaviti“ kako bi se sprečilo pomeranje tokom transporta, zbog čega je idealno imati kutiju u identičnim dimenzijama predmeta koji se transportuje. Ukoliko je reč o vangabaritnoj pošiljci primeniće se ista pravila, primera radi velika mašina biće transportovana najčešće u drvenom sanduku, obložena zaštitnom folijom i unutar kontejnera pričvrstiće se španerima.
  • Odabir odgovarajućeg zaštitnog materijala – Naravno, kada je reč o osetljivoj robi, nije dovoljno da proizvod samo bude spakovan u kutiju već je važno da unutar njih koristite zaštitni materijal kao što su pucketava zaštitna folija, stiropor ili sunđeri. Ekološki prihvatljivija rešenja su reciklirani papir i rebrasti karton. Postoje čak i specijalne ambalaže sa unutrašnjim zaštitnim slojevima. Za dodatnu zaštitu, obložite kutiju polistirenskim listovima. Ništa manje važno je da dobro zatvorite i zalepite kutije.

Pravilno obeležavanje paketa: Jasno označite paket kao „lomljivo“ ili „fragile“ kako bi osoblje za transport bilo svesno da tretira paket s dodatnom pažnjom.

Pažljivo rukovanje: Kada se predmeti prenose, podižu ili manipulišu, osigurajte da osobe koje ih prenose budu obazrive i pažljive. Preporučljivo je koristiti zaštitnu opremu kao što su rukavice kako bi se sprečilo klizanje ili oštećenje prstima. Ubrzan tempo i veliki broj manipulacija tokom transporta mogu dovesti do neadekvatnog rukovanja, zbog čega odabir rute kojom se vozilo kreće takođe može imati uticaj na bezbednost robe.

Osiguranje: Razmislite o mogućnosti polise osiguranja tokom transporta. To može pružiti dodatnu sigurnost u slučaju oštećenja.

Prilikom slanja lomljivih predmeta, saradnja sa pouzdanim prevoznicima ili dostavljačima koji imaju iskustva u transportu osetljivih tereta može biti od velike pomoći.

Sve ovo ne mora biti vaša briga, jer kompanije sa dugogodišnjim iskustvom i širokim portfolijom usluga poput cargo-partnera, mogu sve navedene zadatke obaviti umesto vas.

Logističke kompanije koje nude dodatne usluge pakovanja obično imaju stručno osoblje i specijalizovanu opremu za pravilno i efikasno pakovanje. To znači da klijenti mogu biti sigurni da će njihova roba biti pravilno zaštićena za vreme transporta.

Za više informacija, posetite cargo-partner website ili ih kontaktirajte za detaljne konsultacije!

Category: Špedicija, transport i logistika
Tags: dodatne usluge, drumski transport, kamionski transport, kargo partner, kontejnerski transport, pakovanje, pomorski transport, transport robe, železnički transport