(FOTO) Održana Skupština udruženja „Transport i Logistika“

Nacionalna asocijacija  „Transport i Logistika“, koju čini više od 70 špediterskih društava i agenata, održala je redovnu godišnju Skupštinu 23. maja 2017. godine u novobeogradskom IN Hotelu.

Tokom Skupštine pokrenute su aktuelne teme iz oblasti transporta i logistike. Potpisano je nekoliko sporazuma o saradnji sa sličnim strukovnim udruženjima i fakultetima, a zaslužni pojedinci i institucije dobili su  priznanja i nagrade.

Veoma interesantno predavanje na skupu imao je Jos Marinus, potpredsednik Evropske logističke asocijacije.