„Kuehne Nagel“ slavi 125 godina rada

Pre 125 godina, August Kuehne i Friedrich Nagel su osnovali špeditersku komapniju u Bremenu, pod imenom „Kuehne + Nagel“. Ono što je počelo kao transport sirovih proizvoda, kao što su pamuk, cerealije, drvo, hrana za životinje i šećer, razvilo se u jednu od vodećih svetskih logističkih kompanija.

Danas, „Kuehne + Nagel“ ima logisičku mrežu koja obuhvata ceo svet i nudi svojim klijentima integrisane logističke proizvode i rešenja sa visokim udelom dodatih vrednosti.

– U istoriji „Kuehne+Nagel“-a, Bremen i dalje ima značaj bez premca  – kaže Klaus – Michael Kuehne, većinski akcionar i počasni predsednik „Kuehne + Nagel International AG“.

–  Ovo je mesto gde je nastala kompanija, pa čak i danas vredne inicijative se šire svetom iz Bremena, bilo da je u pitanju centar nadležan za pomorski transport ili jedinica za poslove ugovorne logistike. Kuehne naglašava da je, kao dodatak na poslovnu politiku zdravog rasta, naročito posvećenost mnogih talentovanih zaposlenih omogućila da „Kuehne+Nagel“ dostigne sadašnju veličinu. – Jedan od naših principa je uvek bio da motivišemo zaposlene da se razvijaju unutar kompanije i da teže uspehu kroz timski rad koji je od esencijalne važnosti za logističku kompaniju sa kompleksnim zadacima i funkcijama u raznim odeljenjima pružanja logističkih usluga.

Tri generacije u sidru i kormilu – kratak pregled

August Kuehne i Friedrich Nagel su bili ti čija su odlučnost, stav da je sve moguće i inovativne usluge postavili primer i temelje za uspeh kompanije.  U drugoj generaciji, Alfred Kuehne je oblikovao organizaciju tokom šest decenija i ne samo da je postigao posebno pozicioniranje među vodećim špediterima u Nemačkoj već je inicirao i prve korake ka internacionalizaciji.

Početkom 1960.tih, počela je nova era za kompaniju koju je vodila porodica, sa dolaskom treće generacije – Klaus-Michael Kuehne: realizovao je svoju viziju, uspostavljajući globalnu logističku mrežu koja sada ima oko 63.000 zaposlenih, na 1.000 lokacija, u preko 100 zemalja i time ojačao poziciju „Kuehen+Nagel“ u godinama globalizacije i internacionalnog zapošljavanja. Tokom poslednjih decenija, „Kuehne + Nagel“ ne samo da je osigurao vrhunsko pozicioniranje u ligi globalnih pomorskih i avio špeditera, već je razvio i ugovornu logistiku kao treću ključnu diviziju.

Na isti način na koji su specijalizovani transport za pamuk i namenska rešenja doživeli uspeh za osnivače, danas, bazirano na specifičnim logističkim rešenjima za industrije sa osnovom na IT podršci, „Kuehne + Nagel“ je važan partner za trgovinu i industriju. Šta više, zahvaljujući inovativnim uslugama u drumskom transportu, „Kuehne + Nagel“ je u mogućnosti da podrži klijente tokom celog lanca snabdevanja.

125+:  Pogled unapred  Karl Gernandt, predsednik „Kuehne + Nagel International AG“, primetio je u svom govoru, na dan početka proslave, da je svega par kompanija u industriji logistike bilo u stanju da pokaže takvu tradiciju i razvoj.

–  Postoje specifične snage kao što su preduzetinički duh, snaga inovacije, efikasnost, sklonost učenju i posebna kompanijska kultura u kojoj žive svi zaposleni, koji omogućavaju da „Kuehne + Nagel“ postigne održiv uspeh.“ Gernandt je  demonstrirao svoje uverenje da „gradnjom na ovim osnovama i dobar spoj tradicije i daljeg razvoja, idealno pripremaju Kuehne+Nagel grupu za budućnost i ne samo da će vladati izazovima narednih decenija već će ih i oblikovati. Na to se mislilo kada je napisan plus na logu proslave“.

Svetska tura Kontejnera godišnjice – iz Bremena u ceo svet

Povodom proslave godišnjice kompanije, „Keuhne+Nagel“ šalje dva 40’ kontejnera na put oko sveta – jedan na istok i drugi na zapad. U kontenerima se nalazi nešto posebno: na četiri multimedijalne stanice, posetioci mogu otkriti informacije o istoriji, portfoliu usluga, inovacijama i karijernim mogućnostima u „Kuehne+Nagel Group“.

Konteneri će biti predstavljeni klijentima na 14 lokacija širom sveta na nacionalnim proslavama. Ova tura ne samo da podvlači lidersku poziciju „Kuehne+Nagel“ na svetskom tržištu pomorskog transporta već i snagu globalne mreže.   Na kraju proslave u Bremenu, Klaus-Michael Kuehne lično će zapečatiti jedan od dva kontejnera i poželeti srećan put na početku „Svetske ture povodom godišnjice“.