MALI ŠENGEN: Šansa za slobodno kretanje robe?

„Mali Šengen“, koji su lideri Srbije, Severne Makedonije i Albanije osmislili u Ohridu, podrazumeva više konkretnih mera, koje će unutar postora tri zemlje regiona obezbediti punu slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala. U vezi transporta i logistike izdvojili bismo:

– Uvođenje 24-časovnog radnog vremena svih inspekcijskih službi na granicama, sa akcentom na fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju, što će skratiti vreme čekanja kamiona s robom, a slobodan protok robe imaće višestruke efekte i podići konkurentnost celog regiona sa oko 12 miliona stanovnika;

– Jedinstven „paket“ dokumentacije potrebne za tranzit robe, sa akcentom na uvođenje sistema sa što manje „papira“, koji bi bio u skladu sa strategijom digitalnog razvoja;

Rezultati sa integrisanim graničnim prelazom

Inicijativa o „malom Šengenu“ doprineće lakšem i bržem protoku robe i ljudi, izjavila je direktora Sektora za carinske procedure Uprave carina Smiljana Kovačević, uz napomenu da integrisani granični prelaz Preševo svakako tome doprinosi.

Dodala je da su obavljena analize vremena zadržavanja na prelazima i da je utvrđeno da oko 600 kamiona u toku 24 sata uđe u našu zemlju na tom graničnom prelazu i da zadržavanje traje oko 2, 5 minuta dodajući da je to dobar rezultat.

Istakla je da je početkom primene tog koncepta bilo određenih problema, i stvaranja gužvi sa jedne i druge strane, ali to je bila sama početna faza i prilagođavanje, dok danas takvih problema nema i sistem funkcioniše sve bolje.

Kovačevićeva je objasnila da na ulazu u Srbiju postoje dve kolovozne trake preko koje ulaze teretna motorna vozila, a na izlazu je bila jedna, dok je u saradnji sa kolegama iz Severne Makedonije osposobljena još jedna koja nije u funkciji.

Kako kaže, preduzete su mere koje podrazumevaju nabavku još jedne kolske vage kako bi i ta traka bila u funkciji.

– Uprava carina podržava uspostavljanje zajedničkih prelaza jer će to doprineti unapređenju i poljbošljanju protoka roba – istakla je Kovačević.

Navela je da se radi i na poboljšanju i proširenju infrastruktirnih kapaciteta na graničnim prelazima sa BIH i Crnom Gorom.