Nova carinska tarifa u BiH od 1. januara 2015.

U BiH će 1. januara početi primena nove carinske tarife za 2015. godinu, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministarstvo je navelo da, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi i uz konsultacije sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, priprema carinsku tarifu na godišnjem nivou koju usvaja Savet ministara BiH.

Carinskom tarifom BiH za 2015. godinu obuhvaćena je nomenklatura robe u skladu sa harmonizovanim sistemom i kombinovanom nomenklaturom koju koristi EU, te oznake za posebne zahteve zemlje i dodatne šifarske oznake i preferncijalne carinske stope koje su u skladu sa međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila sa drugim državama ili grupom zemalja, kao i tarifne kvote.

U odnosu na carinsku tarifu za 2014. godinu, carinska tarifa BiH za narednu godinu donosi izmene u skladu sa obavezama iz Privremenog sporazuma, odnosno Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je izvršeno usklađivanje carinske tarife BiH sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2015. godinu, koju donosi Generalni direktorat Evropske komisije za poreze i carinsku uniju.

Izvršeno je prilagođavanje u kontekstu stupanja na snagu protokola broj tri uz Sporazum CEFTA, kojim je predviđeno otklanjanje preostalih carinskih opterećenja u trgovinskoj razmeni između BiH i Albanije, kao i prilagođavanje u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA), koji će stupiti na snagu 1. januara.

Otklonjene su ranije nepreciznosti po pitanju načina svrstavanja robe namijenjene žrtvama nesreća, odnosno robe za humanitarne i dobrotvorne organizacije, navodi se u saopštenju.