Nova Uredba o zaštiti prava intelektualne svojine od 1. septembra

Foto: carina.rs
Foto: carina.rs

Predstavnici advokatskih kancelarija koje zastupaju prava poznatih robnih marki okupili su se u Upravi carina 18. maja 2015. godine na sastanku organizovanom povodom donošenja nove Uredbe o zaštiti prava intelektualne svojine koja će biti primenjivana od 1. septembra. Nova Uredba je usklađena sa evropskim propisima i u odnosu na važeću detaljnije reguliše oblast podnošenja zahteva za preduzimanje mera i postupak odlučivanja po zahtevima nosilaca prava.

Prisutnima je objašnjeno kako da popunjavaju propisane obrasce, koji su sada sadržinski bogatiji i zahtevniji. Јasnija su i pravila koja se odnose na odgovornosti i troškove koje u postupku snose carina i nosioci prava. Predstavnici advokatskih kancelarija su kroz prezentaciju koju je pripremilo Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine upoznati ne samo sa novinama koje donosi pomenuta Uredba, već i sa  novom e-IPR aplikacijom.

Naglašeno je da aplikacija u potpunosti prati novu Uredbu, a da su pritom otklonjeni problemi koji su se javljali pri korišćenju važeće aplikacije. S obzirom na to da je u eri elektronske trgovine i masovne kupovine robe preko interneta, primećeno da se u malim pošiljkama pojavljuje veliki procenat falsifikovanih proizvoda, zaključeno je da će kontrola takvih pošiljaka predstavljati poseban izazov.

Upravo zbog toga očekuje se učešće obe strane gde dobrim delom u prepoznavanju i zaštiti od takve vrste robe najviše mogu da pomognu nosioci prava. Danka Јovanović, načelnica Odeljenja za zaštitu intelektualne svojine je objasnila da će biti potrebno malo više vremena da se u ispostavama koje carine poštanske i kurirske pošiljke izvrše organizacione, tehničke i kadrovske pripreme za sprovođenje novih propisa.

Novina je i to da je na osnovu strategije razvoja zaštite intelektualne svojine, pet carinarnica dobilo regionalnog kooordinatora koji od početka maja rade u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Dimitrovgradu i Subotici.