Počela primena prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe između Srbije i EU

Primena prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU počela je 6. decembra, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Cilj ovih pravila je modernizacija i dalje pojednostavljivanje pravila o poreklu koja su uključena u sporazume naše zemlje o slobodnoj trgovini sa zemljama Pan-evro-mediteranskog (PEM) regiona.

Pravila nisu obavezujuća, mogu biti primenjena od strane privrednih subjekata koji žele da ostvare povlastice zasnovane na ovim pravilima, umesto onih zasnovanih na pravilima PEM konvencije.

PEM konvencija se i dalje primenjuje u celosti između njenih strana ugovornica.

Najvažnije novine koje prelazna pravila donose su:

  • Povećava se prag tolerancije za upotrebu materijala bez porekla i to za većinu poljoprivrednih proizvoda na 15% od neto mase proizvoda a za industrijske proizvode na 15% od vrednosti gotovog proizvoda.
  • Pored dijagonalne kumulacije porekla, uvodi se i pravilo pune kumulacije porekla kao opšti princip u stranama koje primenjuju ova pravila, za sve proizvode, osim za tekstil (Glave 50-63 CT). Za razliku od dijagonalne kumulacije porekla gde se sabira poreklo robe, kod pune kumulacije sabiraju se proizvodni procesi obavljeni u zemljama koje učestvuju u proizvodnji gotovog proizvoda i primenjuju revidirana pravila. Strane mogu jednostrano proširiti punu kumulaciju na tekstil i tekstilne proizvode.
  • U oblasti logistike, važeće pravilo „Direktnog transporta“, zamenjeno je fleksibilnijim pravilom „Neizmenjenost“ koje predviđa mogućnost da se na robi uskladištenoj u zemlji tranzita vrše jednostavnije radnje kao što su: obeležavanje robe, lepljenje etiketa, pečata i deljenje pošiljke. Dokaz o nemanipulaciji se traži samo u slučaju opravdane sumnje.
  • Prema prelaznom pravilu, zabrana povraćaja ili oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina je ukinuta za sve proizvode, osim za tekstil i proizvode od tekstila (Glave 50-63 CT). Ovo je jedna od najvažnijih novina koja će privrednim subjektima koji primenjuju ova pravila doneti znatne uštede i povećati njihovu konkurentnost.
  • U oblasti carinskih postupaka olakšano je izdavanje dokaza o poreklu, jer se poreklo dokazuje samo kroz uverenje o kretanju robe EUR.1 i Izjavu o poreklu, a predviđena je i mogućnost za izdavanje i elektronsko dostavljanje EUR.1 (ukoliko postoje uslovi). Produžen je rok važenja dokaza o poreklu sa 4 na 10 meseci. Takođe, opciono se predviđa uvođenje sistema registrovanih izvoznika (REX). Ovo znači, da ukoliko se strane koje primenjuju ova pravila dogovore, izvoznici koji budu registrovani u zajedničkoj elektronskoj bazi podataka imaće mogućnost da za potrebe dokazivanja porekla sačine „izjavu o poreklu” za bilo koju vrednost robe.
  • Specifična pravila proizvodnje u Listi obrade i prerade u prelaznim pravilima su fleksibilnija i prilagođena su ekonomskoj realnosti kao i uspostavljanju ravnoteže između regionalne i globalne nabavke materijala. Ovo naročito u pogledu mogućnosti za upotrebu materijala bez porekla, što će omogućiti lakše sticanje porekla robe.

Kompletan set Prelaznih pravila o poreklu robe, koji je objavila Uprava carina, možete pronaći OVDE.

Izvor: mfin.gov.rs