Sklopljeni trgovinski ugovori između Dobavljača i Kupca na blockchain platformi

Batavia„, svetska platforma za finansiranje trgovine zasnovana na blockchain-u koju je zajednički razvio konzorcijum koji čine Bank of Montreal (BMO), CaixaBank, Commerzbank, Erste Grupa, IBM i UBS, uspešno je završila prve pilot transakcije uživo sa korporativnim klijentima.

Inicijalne transakcije obuhvatale su trgovinu: automobilima iz Nemačke ka Španiji, kao i tekstilnim sirovinama za proizvodnju nameštaja iz Austrije ka Španiji. Ove transakcije predstavljaju važan korak u uspostavljanju „Batavije“ kao otvorenog ekosistema koji je izgrađen na IBM-ovoj Blockchain Platformi. Ona ima potencijal da uvede revolucionarne promene u iskustvo klijenata, pružanjem digitalnog i automatizovanog načina sklapanja, obezbeđivanja i finansiranja međunarodnih trgovinskih transakcija.

Pilot transakcije su podrazumevale razna prevozna sredstva, geografske položaje i trgovinske strane različitih
veličina, čime se ističe sposobnost „Batavije“ da upravlja različitim vrstama i obimima transakcija.

Pokrivanjem celog procesa trgovine, „Batavia“ obuhvata kako sklapanje trgovinskih ugovora, tako i vršenje „pametnih“ plaćanja, koja mogu da budu automatski inicirana predviđenim događajima u lancu nabavke koja su zabeležena u blockchain-u. Platforma je u stanju da integriše alate za praćenje i upravljanje rizikom, koji mogu da budu vezani za ključna dešavanja u lancima nabavke i signale iz IoT uređaja (Internet of Things , svi uređaji koji se mogu povezati na internet), koji su predmet dogovora kupca i prodavca. Ove i mnoge druge karakteristike „Batavije“ pomažu da se uspostavi platforma za finansiranje trgovine kao solidna osnova za budući ekosistem finansiranja trgovine.

Oslanjajući se na uspešan razvoj minimalnog održivog proizvoda i prvih pilot transakcija sa klijentima, „Batavia“ projekat namerava da uđe u novu fazu sa fokusom na izgradnji rešenja spremnog za produkciju. To će možda obuhvatati udruživanje sa fintech preduzećima, finansijskim institucijama ili drugim liderima inovacija na tržištu.