Stupila na snagu nova carinska pravila EU za trgovce

Nova carinska pravila stupila su 1. maja na snagu u Evropskoj uniji (EU) da bi se olakšalo poslovanje trgovinskih preduzeća, saopštila je Evropska komisija.

– Ta pravila će takođe bolje štititi potrošače od ilegalne i krivotvorene robe – navodi se u saopštenju Komisije.

Novi carinski propis znatno je izmenjen u odnosu na carinsko zakonodavstvo koje je bilo na snazi od 1992. godine.

– Novi propis otvara put za upotrebu novih i naprednijih kompjuterskih sistema koji brže pružaju podatke o kvalitetu robe kojom se trguje i omogućavaju tesnu koordinaciju upravnih vlasti zemalja članica – navela je Evropska komisija.

Carinska unija, kao temelj EU, od suštinske je važnosti za pravilno funkcionisanje jedinstvenog tržišta. Čim su carinske formalnosti završene u jednoj zemlji, roba može slobodno da cirkuliše na teritoriji cele Unije, na osnovu principa da sve zemlje primenjuju ista pravila.

– Carinske službe aktivno učestvuju u zaštiti, odnosno borbi protiv terorizma jer mogu da otkriju šverc oružja, kao i umetničkih dela i kulturnih dobara. Te službe štite potrošače i od robe koja ugrožava bezbednost i zdravlje – dodala je Evropska komisija.