Upravljanje transportnom kompanijom u Nemačkoj – Pet problema koji su ipak rešivi

Razmišljali ste o osnivanju transportne kompanije u Nemačkoj, ali se bojite da će upravljanje kompanijom biti teško ili previše komplikovano? Nije tako teško kao što izgleda. Hajde da bacimo pogled na pet problema koja mogu prevoznicima da izazovu besane noći.

Mnogi prevoznici iz Evropske unije razmišljaju o osnivanju transportne kompanije u Nemačkoj. Prvi i najvažniji argument koji ide u prilog ovome je nepostojanje ograničenja kabotaže. Prema skorašnjim izveštajima nemačkih transportnih organizacija, u drugom kvartalu 2018. godine potražnja za transportom je u velikoj meri premašila kapacitete lokalnog transportnog sektora (uzimajući u obzir kabotažu koju obavljaju transportne kompanije iz drugih zemalja). Zbog toga mnoge narudžbine nisu izvršene ili su izvršene sa značajnim zakašnjenjem.

Potreba za akcijskim kapitalom

Da bi se osnovalo GmbH, tj. društvo sa ograničenom odgovornošću, potreban je kapital u vrednosti od 25.000 evra. To mogu da budu finansijski resursi, ali i doprinosi u naturi. Ova pravna forma služi za ograničavanje ekonomskog rizika – partneri su odgovorni samo za iznos doprinosa, a kompanija kao pravno lice je odgovorna za obaveze koje su nastale iz imovine kompanije. Kompanija može biti jednočlana (Ein – Mann – Gesellschaft) ili višečlana.

Nakon reforme Zakona o društvima sa ograničenom odgovornošću, minimalni akcijski kapital društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 25.000 evra. Ovaj kapital mora biti uplaćen tokom osnivanja društva. U slučaju finansijskih doprinosa, zahtev za registraciju preduzeća može se podneti samo ako se svaka deonica uplati do najmanje jedne četvrtine ukupne vrednosti, a kapital se plaća u iznosu od ukupno najmanje 12.500 evra. Uplaćeni ili zabeleženi kapital je uglavnom u obliku novčanog doprinosa. Takođe je važno znati da je svaki osnivački partner odgovoran za izvanredne novčane doprinose drugih partnera.

Pored depozita u vidu gotovine, mogući su i doprinosi u naturi (npr. mašine, potraživanja, prava i ostalo). Nakon reforme Zakona o društvima sa ograničenom odgovornošću, Registarski sud samo procenjuje doprinos u naturi, da li je došlo do “značajnog precenjivanja” doprinosa u naturi od strane deoničara.

Alternativa društva sa ograničenom odgovornošću je UG (preduzetničko društvo). UG se takođe naziva “mini društvo sa ograničenom odgovornošću ili kompanija za 1 evro”. UG je varijanta društva sa ograničenom odgovornošću, a razlikuje se od njega svojim akcionarskim kapitalom u iznosu od jednog evra.

Prilikom obavljanja poslova u okviru UG, treba pre svega imati na umu da će potencijalne opozicione strane obratiti pažnju na ovu pravnu formu i da će je tretirati kao manje verodostojnu na tržištu. Moguće je da neće uopšte sarađivati sa kompanijom, strahujući od mogućih finansijskih problema te kompanije.

Predsednik nemačke kompanije iz Španije, Poljske ili neke druge zemlje?

Opšte je pravilo da za osnivače ili članove odbora ne postoje ograničenja u pogledu nacionalnosti. Građanima država članica EU je lakše jer im nije potrebna radna ili boravišna dozvola.

Međutim, u praksi se može reći da stav Registarskog suda o mestu prebivališta člana odbora varira u zavisnosti od grada. Zato su neophodne konsultacije sa Registarskim sudom o ovim pitanjima.

prevoz za sopstvene potrebe, cene transporta
Foto: pasja1000/pixabay.com

Licence za prevoz

Licenca je potrebna za upravljanje transportnom kompanijom u Nemačkoj. Kompanija koja želi da pruža transportne usluge za vozila sa ukupnom težinom većom od 3,5 tona mora da poseduje licencu za unutrašnji transport („Erlaubnis für den Güterkraftverkehr“) i za transport unutar EU („EU-Lizenz“). Licence izdaju nadležni organi administrativne kancelarije (Ordnungsamt) ili okružne kancelarije (Landkreisgemeinde).

Međutim, osobama koje već imaju profesionalni sertifikat u nekoj drugoj zemlji EU, kao što je Poljska, sertifikati im mogu biti priznati u Nemačkoj (član 21 Uredbe (EC) br. 1071/2990). Proces priznavanja obavlja Privredna i industrijska komora (PIK).

Iznajmljivanje vozila?

Moguće je iznajmiti vozila od poljske kompanije za društvo sa ograničenom odgovornošću. Mnoge istočnoevropske transportne kompanije, koje razmišljaju o otvaranju transportne kompanije u Nemačkoj, već imaju veliki vozni park u svojoj zemlji. Ovo postavlja pitanje da li se pojedinačna vozila iz ovog voznog parka mogu koristiti u okviru nemačke kompanije bez potrebe za ponovnom registracijom u Nemačkoj.

Takva mogućnost postoji u obliku ugovora o zakupu između kompanije koja nije bazirana u Nemačkoj i društva sa ograničenom odgovornošću. Međutim, u slučaju iznajmljenih vozila, treba imati na umu i to da li ugovor o zakupu to dozvoljava. Ako to nije slučaj, zakupodavac mora da proširi dogovor kako bi obuhvatao i ovu dozvolu.

Verifikacija imena društva sa ograničenom odgovornošću

Ime društva sa ograničenom odgovornošću može se odrediti po izboru, tj. dozvoljena su i izmišljena imena. Međutim, u skladu sa opštim principima zakona o privrednim društvima, kompanija mora imati tzv. posebnu karakteristiku (koja ne sme da bude obmanjujuća) i dodatnu oznaku (na nemačkom) “društvo sa ograničenom odgovornošću” ili odgovarajuću skraćenicu. Prethodno je potrebno konsultovati se o izboru imena sa Privrednom i industrijskom komorom (PIK).

PIK je institucija koja daje svoje mišljenje o prihvatljivosti kompanije pod nemačkim zakonom o privrednim društvima i koja odlučuje da li je ime kompanije obmanjujuće.

Izvor: trans.info