USVOJENA Carinska tarifa za 2024. godinu

Vlada Srbije donela je UREDBU o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu. Novom  uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2024. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Dokument obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Uredba se primenjuje od 1. januara 2024. godine.

Uredbu sa svim detaljima preuzmite OVDE.