Želite li da radite u Upravi carina? Zapošljavaju još 50 radnika!

Da li ste zainteresovani da radite u Upravi carina? Ukoliko jeste, požurite – ostalo je još malo vremena da se prijavite na javni konkurs!

Uprava carina primiće u radni odnos na neodređeno vreme 50 lica, za popunjavanje ukupno 44 radna mesta. 

Rok za ponošenje prijava počeo je 30. juna, traje do 7. jula u ponoć!

Radna mesta za koje se traže kadrovi su u Centrali Uprave carina (Sektoru za tarifske poslove, Sektoru za ljudske resurse i opšte poslove, Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa, Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije), u Carinarnici Užice, Carinarnici Niš, Carinarnici Sombor, Carinarnici Vršac, Carinarnici Subotica.

Sve detalje, uslove za zainteresovane kandidate, kao i način konkurisanja, možete pogledati OVDE.

– Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 15.08.2022. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Centrale Uprave carina, odnosno u prostorijama organizacionih jedinica Uprave carina u kojima se nalazi radno mesto za koje kandidat konkuriše (carinarnice). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave – navodi Uprava carina u tekstu Konkursa.

Izvor: carina.rs