Kako ublažiti pandemiju u lukama – UN serijal besplatnih online predavanja

U cilju postizanja optimalnih uslova za rad u lukama tokom pandemije, kao i radi unapređenja kapaciteta kadrova koji se bave

Read more