U deviznoj blagajni prevoznika 1.000 EUR – Na snagu stupila nova odluka NBS

Na snagu je stupila izmenjena i dopunjena Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom

Read more