Bez carinjenja zbirnih pošiljki na Terminalu Beograd

Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka stupio je na snagu 30. maja.

Read more