Dan „Luke Konstanca“ 27. septembra u Beogradu

Dan „Luke Konstanca“ biće održan 27. septembra u hotelu „Holiday Inn“ u Beogradu. Ovaj već tradicionalni skup, 12. po redu, organizuje Nacionalna kompanija administrativna uprava Luke Konstanca.

Sastanak sa srpskim privrednicima dolazi posle uspešne godine. Mnogbrojni privrednici posetili su ovu luku na Dunavu, a među njima bili su predstavnici kompanija JRB, DTL, CFND, TOMI TRADE, ELIXIR, AM SPEC…U proteklom periodu „Luka Konstanca“ potpisala je memorandume o razumevanju sa lukama u Vukovaru  i Pančevu. U 2018. godini, „Luka Konstanca“ je uložila mnogo napora i imala je važne inicijative, preko administracije i lučkih operatora, kako bi poboljšala rečni saobraćaj na Dunavu.

Investicije i rezultati

Ove godine, „Luka Konstanca“ se vraća u Beograd sa značajnim tekućim investicijama, povećanjem prometa robe, novim međunarodnim strateškim partnerima.  Ukupan promet robe evidentiran u prvom polugodištu 2018. godine preko rumunskih pomorskih luka iznosio je 27 miliona tona, što je povećanje od 8,8% u odnosu na prvi semestar 2017. godine. Pomorski saobraćaj registrovao je 21,6 miliona tona, a rečni saobraćaj ostvario je 5,4 miliona tona .

U „Luci Konstanca“ se odvijaju glavni infrastrukturni radovi. Iz sopstvenih sredstava izvršeno je puno radova na putnoj infrastrukturi, vrši se ulaganja u pogon za održavanje u slivu luke i na plovnom putu, kao i u modernizaciju i sistematizaciju pristaništa do luke.

Nedavno su odobreni radovi za modernizaciju lučke infrastrukture obezbeđivanjem većih dubina plovnog puta i slivnika radi sigurnosti plovidbe u „Luci Konstanca“. Projekat se finansira iz evropskih fondova, a procenjena vrednot je 40 mil EUR.

Redovne linije

Trenutno, u „Luci Konstanca“ postoji 11 redovnih kontejnerskih linija, koje povezuju Rumuniju sa Kinom, Rusijom, Turskom, Grčkom, Marokom, Španijom, Maltom, Bugarskom, Moldavijom itd. Postoji interesovanje za otvaranje novih linija za druge destinacije, kako za kontejnere, tako i za RO-RO transport.