Dani dunavskih luka 2023. – Navigacija ka održivom vodnom saobraćaju

Događaj Danube Ports Days 2023, koji organizuje Pro Danube u saradnji sa Studijom o zelenim unutrašnjim lukama koju finansira EU, MultiRELOAD-om i Projektom SINERGETIKA, uz podršku Mreže luka Dunava, održan je u Beču 23. i 24. novembra. 

Skup je učesnicima pružio jedinstvenu mogućnost da istraže inovativne alate i rešenja usmerena ka postizanju zelenih ciljeva, da razmene iskustva i da se informišu o trendovima u industriji.

Cilj organizovanja Dana dunavskih luka jeste jednostavnija saradnja između javnih i privatnih partnera, kroz podsticanje razmene znanja i iskustava, kao i prikupljanje povratnih informacija u potrazi za ambicioznim klimatskim ciljevima sadržanim u Evropskom zelenom dogovoru.

Na otvaranju Dana dunavskih luka, govornici iz Evropskog parlamenta, Evropske komisije i grada Beča naglasili su ključnu ulogu unutrašnjih luka u zaštiti klime i ekonomskoj održivosti. Događaj je pokazao suštinski doprinos unutrašnjih luka ciljevima Zelenog dogovora, ukazujući na njihovu ulogu kao čvorišta za održivu mobilnost, čistu energiju i razvoj cirkularne ekonomije.

Po nalogu Evropske komisije da istražuje i pokreće održive prakse u okviru sektora unutrašnje plovidbe, Studija o zelenim unutrašnjim lukama predstavljaaključni korak ka zelenijoj i ekonomski naprednijoj budućnosti za unutrašnje luke.

– Ponosni smo što sa partnerima možemo da radimo na unapređenju sektora unutrašnje plovidbe, kao i na identifikaciji faktora koji utiču na održivi razvoj unutrašnjih luka i na predlozima rešenja za sprovođenje zelenih ciljeva, uporedo sa ekonomskim razvojem – izjavio je Gert Smit, iz Ecorys-a, organizacije koja sprovodi studiju.

Cilj Studije o zelenim unutrašnjim lukama je identifikovanje ključnih faktora koji utiču na održivi razvoj u unutrašnjim lukama, kao predlaganje inovativnih rešenja koja su u skladu sa ekološkim i ekonomskim ciljevima.

Studija bi trebalo da igra ključnu ulogu u oblikovanju politika i strategija za poboljšanje održivosti unutrašnje plovidbe, adresirajući rastuću potrebu za ekološki prihvatljivim praksama unutar industrije.

Drugog dana događaja, projekat SINERGETIKA zauzeo je centralno mesto. Ova inicijativa se fokusira na ubrzavanje prelaska na zelenu energiju unutrašnjeg brodskog transporta širom Evrope, pružajući rešenja za naknadnu ugradnju da bi se olakšala zelena transformacija plovila. 

Pro Danube predstavlja glas dunavskih preduzeća koja su zainteresovana za promovisanje boljih uslova plovidbe, infrastrukture plovnih puteva i transportnih usluga, kao aktivni učesnik u političkim debatama o transportnoj politici i tehnologiji.

Izvor/foto: Pro Danube