Deklaraciju o smanjenju emisija CO2 potpisalo 35 država

Međunarodna pomorska industrija mora preduzeti hitne mere kako bi smanjila svoj udeo u emisijama, navodi se u deklaraciji potpisanoj u Parizu u okviru klimatskog samita “Jedna planeta”.

Deklaracija, koju je prihvatilo 35 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Dansku, Nemačku, Kanadu, Čile i Novi Zeland, potpisana je dve godine nakon istorijskog sporazuma o klimatskim promenama u Parizu.

Deklaracija, nazvana po Toniju de Brumu, pozdravila je napore koje je pokrenula Međunarodna pomorska organizacija (IMO) s ciljem usvajanja prve strategije smanjenja emisija gasova  staklene bašte iz brodova do 2018. godine i revidirane strategije do 2023. godine.

Međutim, potpisnici su pozvali na postavljanje ambicioznog cilja smanjenja CO2, koji je u skladu s odredbama Pariškog sporazuma, uključujući kratkotrajnu stopu emisija, a konačni cilj je nula emisija u drugoj polovini veka.

Svečanost potpisivanja održana je 12. decembra pod pokroviteljstvom francuskog predsednika Emmanuel Macron-a, glavnog advokata Ujedinjenih naroda Antoni Guterres-a i predsednika Svetske banke Jim Yong Kim-a.

Tokom samita, Svetska banka je najavila da više neće finansirati naftu i gas, nakon 2019. godine, renosi pomorac.net.