Na rekama u Srbiji više tereta nego prošle godine

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je na kraju trećeg kvartala ove godine povećane količine pretovarenog tereta na rekama u Srbiji. Pretovareno je 12 miliona tona robe, što predstavlja rast od 13% u odnosu na isti period prošle godine.

Najčešće su pretovarani šljunak, pesak i kameni agregati – 27,6%. Na drugom mestu se nalazi ugalj sa učešćem od 14,8%, dok su žitarice na trećem sa 14,7%. Nafta i naftni derivati imaju udeo od 13% u ukupnom pretovaru, a rude su na petom mestu sa 10,5% učešća.

– Intenzivne aktivnosti u oblasti građevinarstva i realizacija infrastrukturnih projekata rezultirali su većim količinama pretovarenog šljunka, peska i kamenih agregata – navodi se u saopštenju AUL.

Ugalj je na drugom mestu, kao rezultat rada Elektroprivrede Srbije. Osim toga, pretovar žitarica pratili su dobri uslovi na međunarodnom tržištu merkantilne robe.