Nova luka u Beogradu – Za transportno-logistički objekat na Dunavu namenjeno 873 ha

Korak po korak kreira se okruženje za izgradnju nove luke u Beogradu. Od ranije je poznat plan da se ovaj transportno-logistički objekat izgradi na levoj obali Dunava nedaleko od Pupinovog mosta u opštini Palilula, a sada su javnosti izneti novi detalji, budući da je Prostorni plan nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom na ranom javnom uvidu.

Površina obuhvaćena planom iznosi oko 873 ha. Na ovom ogromnom prostoru planirana je izgradnja 1.350.000 m2 skladišno-uslužnih kapaciteta, kao i 870.000 m2 saobraćajnih površina. O kakvom grandioznom projektu se radi, govori u prilog činjenica da se sadašnja luka u glavnom gradu prostire na 90 ha.

Lučko područje će se prostirati na oko 328 ha, a obuhvataće pristaništa sa basenima, lučke terminale i logističke centre, u kojima se vrše lučke delatnosti: nautičke usluge, transportne usluge, ostale privredne delatnosti… U okviru kompleksa nove luke planiran je razvoj svih podsistema savremenog logističkog centra, a kao prateće delatnosti planiraju se skladištenje, transportne usluge, distribucija, održavanje vozila i kontejnera, upravno-administrativne delatnosti… Planirano je da logistički centar poveže robne tokove koji se obavljaju sa više različitih vidova saobraćaja (vodni, železnički i drumski).

Veza lučkog kompleksa sa putnom mrežom na teritoriji grada, ostvarivaće se novom saobraćajnicom od područja luke do planiranog ukrštanja Severne tangente i puta ka naselju Borča. Dužina ove pristupne saobraćajnice iznosiće oko 3,5 km. Železnička veza je planirana preko industrijskog koloseka koji će se iz železničke stanice Ovča, na postojećoj železničkoj pruzi Beograd – Pančevo izdvojiti ka kompleksu šećerane u Padinskoj skeli. Dužina nove železničke veze kojom će biti povezan lučki kompleks i postojeća železnička pruga u zoni Padinske skele iznosiće oko 5 km.

U okviru lučkog kompleksa planiran je razvoj interne drumske i železničke mreže koja će biti kreirana u skladu sa procenjenim potrebama i tehnološkim aktivnostima. Planirane privredne zone obuhvataju površinu od oko 270 ha i namera je da to područje bude deo Slobodne zone Beograd.

Ograničenja

Osnovna ograničenja izgradnje i uređenja obuhvaćenog područja su: nedostatak saobraćajne i komunalne infrastrukture, teren je nepovoljan za urbanizaciju, neuređen vodni režim i visoki nivo podzemne vode, predmetno područje je deo ekološke mreže Srbije od međunarodnog značaja…

Gradnja 2017.

Planska dokumentacija se radi u skladu sa memorandumom koji su potpisali predstavnici kompanije „China Environmental Energy Holdings“ i ministarka građevinasrtva saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Iz tog ministarstva su ranije rekli da je posle pripreme sve dokumentacije, moguće da tokom 2017. godine počne izgradnja nove luke u Beogradu.

Izvor/foto: eKapija, autor M.Kambić