Objavljen poziv za privatizaciju Luke Novi Sad

Ministarstvo privrede pozvalo je investitore da do 30. marta dostave pisma o zainteresovanosti za privatizaciju Luke Novi Sad. To je jedina luka u Srbiji u većinskom vlasništvu države koja nije privatizovana, mada je pokušaja bilo 2009. godine.

Tada je postupak privatizacije zaustavljen, nakon što su mu se usprotivili Grad Novi Sad i tadašnje Izvršno veće AP Vojvodine.

U javnom pozivu, koji je objavljen 29. februara na sajtu Ministarstva privrede, investitori su pozvani da u svom pismu o zainteresovanosti za Luku Novi Sad predlože i model privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji, indikativnu cenu, investicioni program, okvirni plan poslovanja i broj zaposlenih na neodređeno vreme.

„Nemamo komentar. Nismo upućeni”, kratko je za „Politiku” rekao direktor Luke Novi Sad Aleksandar Milovančev, funkcioner novosadskog SNS-a.