Pomorci zasada neće izgubiti posao zbog automatizacije

International Chamber of Shipping (ICS) objavio je novu studiju o potencijalnim učincima autonomnih brodova na ulogu pomoraca, koja ukazuje da neće biti gubitaka radnih mesta za pomorce, posebno oficire, u naredne dve decenije.

Izveštaj Hamburške škole poslovne administracije navodi: „Ako će do 2025. godine, optimistično, biti oko 1.000 potpuno autonomnih brodova, a 2.000 poluautonomnih, to bi moglo smanjiti potražnju za pomorcima za oko 30.000 do 50.000. Međutim, u isto vreme će biti potreba za visokokvalifikovanim operaterima za daljinsko upravljanje i pilota nove vrste kako bi brodovi bili operativni.”

S ukupnim povećanjem svetske flote, barem će broj oficira na brodu ostati stabilan. U isto vreme, broj “posade” na obali u funkcijama podrške povećaće se, verovatno značajno. To ostavlja dragoceno vreme za prilagođavanje obrazovnih obrazaca i preusmerenja iskusnih pomoraca digitalnim kompetencijama.

Mnogi pomorci iz zemalja u razvoju teško mogu dobiti posao na kopnu u svojim zemljama, navodi se u izveštaju. Oni se oslanjaju na naknadu koju primaju kako bi podržali svoju neposrednu i širu porodicu, te su stoga izuzetno zabrinuti da bi njihova radna mesta mogla nestati automatizacijom. Mnogi pomorci se pridružuju profesiji sledeći stope svojih roditelja i predaka, pa su stoga zabrinuti da bi ova karijera mogla postati nedostupna za njihove potomke u budućnosti.

Sindikati radnika izrazili su zabrinutost. U februaru je izdanje The Nautilus Telegrapha objavilo povratne informacije koje su dobili anketiranjem više od 1.000 članova iz 21 sindikata unutar Nautilus Federacije. Većina povratnih informacija ukazuje na to da je automatizacija pretnja za poslove pomorskih profesionalaca i da brodovi bez posade predstavljaju sigurnosnu pretnju na moru. Istraživanje je pokazalo da žurba proizvođača i pomorskih nacija u investiranje kapitala i vremena za istraživanje autonomnih sistema i digitalizaciju brodova znači da su važna društvena i ljudska pitanja poput veština zanemarena.

Rad koji su objavili Međunarodni transportni savez i Međunarodna federacija brodara u MSC99 navodi rizik od sudara i neregulisanih aktivnosti. Pokazalo se da više od 80% pomoraca izražava svoju anksioznost zbog mogućih gubitaka radnih mesta.

Takođe, ističe kako bi javno prihvatanje moglo biti problem koji će uticati na odluke zakonodavaca i regulatora.

Očekuje se da će odnos pomoraca i digitalizacije biti jedna od glavnih tema za raspravu tokom sektorskog sastanka Međunarodne organizacije rada o “Zapošljavanju i zadržavanju pomoraca i podsticanja mogućnosti za žene pomorce” koji će se održati u Ženevi u februaru 2019.

Izvor: pomorac.net