Predstavljamo planove Agencije za luke za 2016. godinu

U ovoj godini Agenciju za upravljanje lukama očekuje sprovođenje odredbi Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojima će biti regulisano davanje koncesija na pružanje lučkih usluga, a u pripremi je i godišnji i srednjoročni plan davanja lučkih koncesija za period od 2016. do 2020. godine.

 – Jedan od prioriteta je i razvoj i implementacija informacionih sistema. Uvođenje elektronskog sistema vođenja dokumentacije, Portala elektronskih prijava (PEP), omogućiće obveznicima naknada da prijave podnose elektronskim putem, a integrisani lučki informacioni sistem će osigurati centralizovano prikupljanje, obradu i distribuciju podataka iz domena poslovnih aktivnosti koje se obavljaju u lukama – navela je ta agencija.

U planu je, kako je navedeno,  i priprema jedanaest uredbi o utvrđivanju lučkog područja. Posebna pažnja biće posvećena razvoju putničkih pristaništa u Republici Srbiji – ulaganje u prvoj fazi u infarstrukturu iznosiće više od milion evra. Ovaj projekat doprineće razvoju putničkog saobraćaja na rekama i obogaćivanju turističke ponude.