Prvi put u istoriji barske luke pretovar dva kontejnerska broda sa dva kontejnerska krana

Višestruka ulaganja kompanije AD “Port of Adria” daju željene rezultate. U ponedeljak, 9. oktobra, na Gatu 1 luke  u Baru, su istovremeno vezani i opsluženi kontejnerski brodovi M/V Max Ventura i M/V E.R. Wellington.

Nabavkom novog Liebherr STSG krana (model P137), zajedno sa postojećim kranom i svim ostalim pratećim investicijama kao što su horizontalna oprema, novi terminalski softver, razvoj ljudskih resursa, AD “Port of Adria” je sada u mogućnosti da simultano i uspešno pretovari kontejnere sa oba broda.

Brodovi su istovremeno servisirani, svaki brod sa jednim kontejnerskim kranom, uz kontinuiranu podršku Gottwald HMK 260 E – univerzalne pokretne dizalice, pružajući kvalitetnu, produktivnu i efikasnu uslugu.

Kompanija „Port of Adria“, uz podršku „Global Ports Holding“-a, nastoji da se taj kontinuitet promena i inovacija nastavi u svim aspektima svog poslovanja.