Rekordan učinak Konstance u 2022. – Promet robe u rumunskim morskim lukama najviši dosada

Ukupan promet robe u rumunskim morskim lukama u 2022. godini iznosio je 75,55 miliona tona, što predstavlja povećanje od 12% u odnosu na 67,5 miliona tona u 2021. godini – dosadašnji najveći promet robe u istoriji rumunskih morskih luka, saopšteno je iz Luke Konstanca.

Žitarice i ove godine predstavljaju grupu roba sa najvećom težinom u ukupnom prometu, a Luka Konstanca sa ovog stanovišta postaje najznačajnija u Evropi, posebno u sadašnjem kontekstu, sa godišnjim prometom od 24,1 milion tona – rekao je generalni direktor CN APM SA Konstanca Florin Vizan.

U ukupnom prometu žitarice čine 31,7%, a slede sirova nafta 12,57%, razno 10,4%, zatim naftni derivati 9,6%, ruda gvožđa i opiljci gvožđa 9,26%.

Od ukupnog saobraćaja, 79,5% predstavlja pomorski saobraćaj, a 20,5% rečni saobraćaj. Pomorski saobraćaj je povećan za 16%, te je dostignut rezultat od 60,1 milion tona, dok je rečni saobraćaj sa 15,4 miliona tona ostao na približno istom nivou kao 2021. godine.

Od početka rata, robni promet sa Ukrajinom iznosio je 11,85 miliona tona, od čega 5,4 miliona tona rečnim i 6,4 miliona tona morskim putem. Najveće količine ubeležene su u kategoriji žitarice, ali je u luku stigla i oprema, fosfati, laminat, ruda gvožđa, kontejneri.

Značajno povećanje prometa u Luci Konstanca može se uočiti kod sledećih grupa roba: uljarice (69,7%), gvozdena ruda i opiljci od gvožđa i čelika (47%), sirova nafta (41,7%), hemijski proizvodi dobijeni od uglja i katrana (37,7%), sirovi ili prerađeni minerali (36,8%), naftni derivati (33,4%), proizvodi od metala (28,2%), razni artikli (28,2%), oprema, automobili (12,4%), đubriva (9,5%).

Povećanje je registrovano i kod kontejnera, budući da je u 2022. zabeležen rezultat od 7,9 miliona tona. To je, u poređenju sa 6,16 miliona tona u 2021, porast od 28,24%. Sličan procenat povećanja vidljiv je i ukoliko se posmatra broj TEU: 772.046 u 2022. godini, u poređenju sa 631.964 u 2021. (porast od 22,16%).

Smanjenje prometa zabeleženo je pre svega u kategorijama obojenih metala (rude i otpad – 69,7%), celuloza i ostaci od papira (48,3%), cement, živi kreč, prefabrikovani građevinski materijali (23,8%), krompir, sveže ili smrznuto povrće i voće (18%), žive životinje, šećerna repa (6,3%).

U 2022. godini, 15.381 brod uplovio je u rumunske morske luke, u poređenju sa 14.629 brodova u 2021.

U luci Konstanca, oblast Konstanca, robni promet u 2022. godini iznosio je 68,24 miliona tona, što je povećanje od 11,5%.

U luci Konstanca, oblast Midija, promet robe u 2022. godini iznosio je 7,02 miliona tona (povećanje 18% u odnosu na 2021. godinu kada je zabeleženo 5,93 miliona tona).

U luci Konstanca, oblast Mangalija, promet robe zabeležen u 2022. godini iznosio je 278.442 tone, u poređenju sa 338.472 tone u 2021, navodi se u saopštenju.

Izvor/foto: portofconstantza.com