Smanjena količina robe na rekama u Srbiji – Da li će EXPO da pogura promet naviše?

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prošloj godini 15,1 milion tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji. U odnosu na 2022. godinu pretovareno je 125.000 tona tereta manje, što predstavlja smanjenje od 0,8 odsto.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati sa učešćem od 33 odsto. Ugalj je na drugom mestu, sa 19 odsto a nafta i naftni derivati na trećem, sa 16,5 odsto. Na četvrtom mestu nalaze se rude sa devet odsto učešća. Pretovar uglja porastao je za šest odsto u odnosu na 2022. godinu, dok je pretovar žitarica i dalje u padu, stoji u saopštenju Agencije.

Imajući u vidu da su prilike na globalnom tržištu žitarica nešto povoljnije, kažu u Agenciji, očekuje se da će taj trend pozitivno uticati na domaći izvoz i rast pretovara žitarica u Srbiji.

Pored toga, realizacija infrastrukturnih projekata, među kojima su i projekti u okviru EXPO 2027, doprineće povećanju pretovara šljunka, peska i kamenih agregata.

U skladu sa tim predviđanja su da će ukupan pretovar tereta na rekama u našoj zemlji u ovoj godini porasti za tri odsto, to jest da će biti pretovareno oko 15,5 miliona tona tereta.