U srpskim lukama povećan pretovar tereta za 11,5% u 2018. godini

U lukama u Srbiji je u 2018. godini pretovareno 11,8 miliona tona robe, što je za 11,5% više nego prethodne godine i rezultat je povećane privredne aktivnosti, saopštila je Agencija za upravljanje lukama.

Najčešće pretovarena vrsta tereta i dalje su šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine gotovo 26% pretovara.

Novina je rast pretovarene količine nafte i naftnih derivata, sa udelom od 18,6%, dok je pretovar ruda imao udeo od 18,4%, a žitarica 13%.

– Sprovođenje Akcionog plana razvoja vodnog saobraćaja Vlade Srbije i saradnja Agencije sa resornim ministarstvom rezultirali su sa ukupno 75% pretovarene robe u proglašenim lučkim područjima, što je za 5% više nego u 2017. godini – navela je Agencija i dodala da je pre tri godine manje od polovine ukupnog tereta pretovarano u proglašenim lučkim područjima.

Prema podacima Agencije, na šest međunarodnih putničkih pristaništa u Srbiji zabeleženo je 1.150 pristajanja kruzera i više od 157.000 prelazaka obale. U odnosu na 2017. godinu, broj pristajanja kruzera veći je za 15%, a broj ukrcanih i iskrcanih putnika za petinu.

Pristanište u Beogradu i dalje je najaktraktivnije stranim turistima – evidentirano je 587 pristajanja i 81.344 turista, dok su Novi Sad i Donji Milanovac ostvarili 349, odnosno 143 pristajanja.

Novootvoreno međunarodno putničko pristanište u Golupcu, koje je počelo da radi u aprilu prošle godine, završilo je nautičku sezonu sa 44 pristajanja i više od 6.000 prelazaka obale.

Plan Agencije je da u ovoj godini otvori dva nova međunarodna putnička pristaništa – u Zemunu i Ramu, naselju u opštini Veliko Gradište.

Agencija je tokom 2018. godine nastavila da unapređuje informacione tehnologije, prateći strateške ciljeve Vlade Srbije ka digitalizaciji državne uprave, efikasnijem pružanju usluga i pojednostavljenju poslovnih procedura.

Ulaganjem u infrastrukturne projekte i poboljšanjem uslova za pretovar tereta biće omogućeno efikasno kretanje roba i putnika u rečnom saobraćaju, kako bi luke u Srbiji postale razvijeni multimodalni centri i važna saobraćajna čvorišta u jugoistočnoj Evropi, navedeno je u saopštenju.