Veće naknade za korišćenje luka i pristaništa u Srbiji

Izmenom Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine, visine naknada povećana je za 10,2%. To uključuje i naknade za plovidbu i korišćenje luka, pristaništa i objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu, objavila je Agencija za upravljanje lukama.

Obveznik plaćanja naknade je privredno društvo ili drugo pravno lice koje koristi dobro u opštoj upotrebi.

Iznosi lučkih i pristanišnih naknada za upotrebu obale, pristajanje i ležarinu, koje Agencija obračunava i naplaćuje u skladu sa Zakonom, mogu se pronaći na stranici AUL, u Prilogu 8, tabelama 1-4.

Foto: Pixabay.com/Nenad Savic, ilustracija