Digitalna automatska spojnica menja železnički prevoz robe

Do 2030. godine vozovi evropskih železničkih operatera trebalo bi da budu opremljeni DAC tehnologijom, što će smanjiti potrebu za ljudskim radom i obezbediti preduslove za pametne vozove, ali i za autonomnu vožnju. Digitalna automatska spojnica doprineće da teretni železnički prevoz ima još važniju ulogu u evropskom sistemu mobilnosti.

Kompanije u nekoliko država uveliko sprovode pilot-projekte i pripremaju se. Poljski teretni prevoznik PKP Cargo u saradnji sa nemačkom železnicom predstavio je sredinom prošlog meseca u Poznanju testni DAC voz, opremljen prototipom digitalnih automatskih spojnica. Iz Poznanja je voz krenuo na probno putovanje ka cementari Cementovnia Kujavska kompanije CEMET. Sa te destinacije nastavio je ka koksarnici Koksovnia Przijazn JSV, a zatim ka mestu Zabrzeg, na jugu Poljske.

Digitalno automatsko spajanje (DAC) je inovativna komponenta za automatsko spajanje i razdvajanje voznog parka u teretnom železničkom transportu, i fizički i digitalno.

Nova tehnologija omogućava da se aktivnosti spajanja izvode digitalno, eliminišući ručne aktivnosti, odnosno ljudsku intervenciju.

Digitalna automatska spojnica omogućava značajno smanjenje vremena za formiranje teretnog voza i takođe je suštinski preduslov za dostizanje ETCS nivoa 3, kao i za automatsko upravljanje vozom (ATO).

Foto: pkpcargo.com

U stanici Poznanj Franovo učesnici su u praksi mogli da posmatraju proces automatskog povezivanja vagona i prolazak tako formiranog voza. Stručnjaci su predstavili i tehnička rešenja koja se koriste u DAC tehnologiji, principe rada kao i prednosti novog sistema.

– Ovakvo rešenje će pre svega ubrzati proces formiranja vozova, zahvaljujući čemu će biti omogućeno brže slanje vozova na trasu. Prednosti novog sistema će se pretočiti u niže troškove železničkog transporta i time će on postati konkurentniji u odnosu na drumski saobraćaj – rekao je Marek Olkievicz, član upravnog odbora PKP Cargo,

Među ostalim prednostima korišćenja DAC sistema, Marek Olkievicz je naveo mogućnost praćenja tehničkog stanja vagona u realnom vremenu, što će doprineti smanjenju oštećenja točkova i drugih komponenti voza. Osim toga, automatske spojnice, zahvaljujući digitalnom modulu, omogućavaju prenos širokog spektra informacija kupcima o njihovim teretima u realnom vremenu. Za PKP Cargo je implementacija nove digitalne tehnologije tehnički moguća, jer je preko 90% vagonskog voznog parka prilagođeno ugradnji automatske spojnice.

DAC voz je deo plana kompanije PKP Cargo da digitalizuje vozni park, razvije aktivnosti, poveća brzinu vozova i efikasnost uz obezbeđivanje dodatnih kapaciteta, prenosi railwaypro.com.