Donet Pravilnik o tovarnom listu u unutrašnjem železničkom saobraćaju

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na osnovu Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju donelo Pravilnik o formi, izgledu i sadržini tovarnog, odnosno kolskog lista u unutrašnjem železničkom saobraćaju.

Pravilnikom je definisano da tovarni, odnosno kolski list može biti u papirnoj i elektronskoj formi. Primenu elektronske forme tovarnog, odnosno kolskog lista prevoznik i korisnik prevoza uređuju posebnim sporazumom.
Tovarni list u papirnoj formi štampa se kao obrazac.

Kako je navedeno, prevoznik će na svojoj internet stranici objavljivati uputstvo, tekst sporazuma i informatički pristup elektronskoj formi tovarnog, odnosno kolskog lista.

Kompletan pravilnik pročitajte OVDE.