MSC pokreće novi intermodalni servis između Azije i Evrope

Kompanija MSC lansirala je novi intermodalni servis koji povezuje Aziju i Evropu.

Rešenje kombinuje pomorske i železničke usluge, iz Kine, Koreje i Japana ka Evropi, a preko Vladivostoka i Vostočnog i dalje preko Sankt Peterburga.

Izvor: msc.com

Iz Sankt Peterburga roba se može isporučiti direktno do glavnih evropskih čvorišta kao što su Antverpen (Belgija), Bremerhafen (Nemačka), Roterdam (Holandija) i Avr (Francuska). Vreme tranzita između Šangaja i Sankt Peterburga je 24 dana, do Roterdama 36 dana, a do Avra 37 dana.

Od Ningboa do Sankt Peterburga tranzitno vreme je 22 dana, a roba stiže u evropske luke za period između 31 dana (Bremerhafen) i 35 dana (Avr).

Zainteresovane kompanije mogu se obratiti lokalnim predstavnicima MSC-a, u globalnoj mreži koja broji više od 500 kancelarija. 

Iako su količine koje se transportuju železnicom relativno male u poređenju sa kontejnerskim brodovima koji nose i po 20.000 TEU i opslužuju trgovinske lance između Azije i Evrope, intermodalna rešenja predstavljaju značajnu alternativu, naročito u uslovima kada je brodarska industrija pod velikim pritiskom nakon blokade Sueckog kanala.

Izvor/foto: msc.com